Uue CEN-CLC komitee asutamisettepanek – Kvanttehnoloogiad

24.08.2022
Alternate Text

Euroopa standardimisorganisatsioonides CEN-CENELEC on hääletamisel ettepanek asutada uus ühine tehniline komitee "Kvanttehnoloogiad" (Quantum Technologies). Ettepaneku tehnilise komitee moodustamiseks esitas Saksa standardimisorganisatsioon (DIN), kes komitee loomise korral oleks valmis ka sekretariaati juhtima.

Uue komitee eesmärk on luua standardeid, mis käsitlevad kvanttehniliste tulemite sh kvantvõimestavate tehnoloogiate, kvant-alamsüsteemide, kvantplatvormide ja -süsteemide, kvant-liitsüsteemide ja kvantrakenduste väljatöötamist järgmistes valdkondades:

—   kvantmetroloogia, kvantandurtehnoloogia, kvantpildindus;

—   kvantarvutus ja -simulatsioon;

—   kvantside ja -krüptograafia

Euroopa Liidu õigusaktide ja poliitikate ning turuvajaduste toetamiseks peaks see komitee kaaluma ka asjakohaste ISO ja IEC rahvusvaheliste standardite ülevõtmist.

Valdkonnaga on seotud Eesti komiteed EVS/TK 04 “Infotehnoloogia” ja EVS/TK 38 “Metroloogia”. EVS ootab Eesti huvi osas sisendit hiljemalt 29.09.2022.

Osalemine Euroopa tehnilistes komiteedes on võimalik Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskuse vahendusel olemasoleva või uue Eesti komitee kaudu.

Huvi ja täiendava teabe saamiseks on kontaktisik Egle Kadastik.