Uue CEN-i tehnilise komitee asutamisettepanek - Management and preservation of digital content

02.10.2020
Alternate Text

Prantsusmaa standardimisorganisatsioon (AFNOR) on teinud ettepaneku uue Euroopa tehnilise komitee CEN/TC „Management and preservation of digital content“ (Digitaalse sisu haldamine ja säilitamine) asutamiseks.

Loomisel olev tehniline komitee vastutaks sisu pikaajalise digitaalse säilitamise protsesside standardimise eest, hõlmates kõiki funktsionaalseid, operatiivseid ja tehnilisi aspekte. See hõlmab kvaliteedikontrolli ja terviklikkuse säilitamist; digitaalse sisu säilitamise rakendamis-, järelevalve- ja kvaliteediprotseduure; kogu elutsükli vältel süsteemidevahelise teabevahetuse sisu kvaliteedi ja terviklikkuse säilitamist; protseduure ja protsesse, mis toetavad juriidilist vastuvõetavust ja/või terviklikkust ja turvalisust; sisu otsingut ja kättesaadavust GDPR-i tugisüsteemis.

Välja arvatakse valdkondlikud rakendused, mida olemasolevad tehnilised komiteed juba hõlmavad (nt digiallkirja standardiseerimine, digitaalse kinofilmi säilitamine, pikaajaline arhiveerimine, küberturvalisus ja andmekaitse). Loodav komitee ei tegele tehnoloogiate standardimisega, vaid keskendub üksnes protsessidele.

Tööprogramm keskendub Euroopa standarditele, mis on seotud Euroopa õigusaktidega (GDPR ja eIDAS).

Valdkonnaga seotud Eesti tehnilistest komiteedest EVS/TK 22 „Informatsioon ja dokumentatsioon“ ja EVS/TK 4 „Infotehnoloogia“.

Osalemine CEN-i tehnilistes komiteedes on võimalik Eesti Standardikeskuse vahendusel olemasoleva või uue Eesti komitee kaudu.

Arvamusi ja kommentaare asutamisettepaneku osas ootame hiljemalt 27.11.2020.

Lisainfo: Triin Teppand