Esileht»E-pood»EVS 812-6:2005

EVS 812-6:2005

Alusta uut otsingut

Osta standard

Staatus: Kehtetu

Hind: 15,40 EUR

Sirvi standardit

Tervikteksti sirvimine

Hind: 2,00 EUR

Lisa monitooringusse

Ehitiste tuleohutus. Osa 6: Tuletõrje veevarustus

Käesolev standard sätestab nõuded tuletõrje veevarustusele (edaspidi tuletõrjeveevärgile, sh nii välis- kui ehitisesisele), sõltumata selle veevärgi omandivormist ja veeallikate kuuluvusest. Standard käsitleb ehitiste ja nende osade ja muude kohtkindlate objektide varustamist tulekustutusveega (edaspidi kustutusveega), ning paakautode täitmist. Standardis ei käsitleta veekogudel paiknevate objektide tuletõrjet. Standardis esitatud nõudeid tuleb täita territoriaalplaneerimisel, tuletõrjeveevärgi projekteerimisel, ehitamisel, katsetamisel kui ka olemasoleva veevärgi remontimisel ja uuendamisel.

Anna tagasisidet selle standardi sisu kohta