Esileht»E-pood»EVS 912:2011

EVS 912:2011

Alusta uut otsingut

Osta standard

Staatus: Kehtetu

Hind: 11,67 EUR

Sirvi standardit

Tervikteksti sirvimine

Hind: 2,00 EUR

Lisa monitooringusse

Mitteautomaatkaalud. Taatlusmetoodika

See Eesti standard käsitleb rahvusvaheliste normdokumentide nõuetele vastavate ja Eestis taatluskohustust omavate mitteautomaatkaalude taatlemist, sätestades taatlusprotseduuri ning vastavusotsuse tegemise põhimõtted. Standardiga kehtestatav taatlusmetoodika on kasutatav 2009/23/EÜ (90/384/EMÜ kodifitseeritud versioon) kohase vastavushindamise läbinud või Eesti siseriiklikku tüübikinnitust omavate mitteautomaatsete elektroonsete, elektromehaaniliste ning mehaaniliste II, III ja IIII täpsusklassiga kaalude siseriiklikul esma- ja kordustaatlusel nii labori- kui ka välitingimustes. Kohaldatava metroloogilise kontrolli osas tuleb lähtuda mõõteseaduse ja selle rakendusaktide nõuetest

Anna tagasisidet selle standardi sisu kohta