Esileht»E-pood»EVS-EN 15221-4:2011

EVS-EN 15221-4:2011

Alusta uut otsingut

Osta standard

Staatus: Kehtiv

Hind: 22,15 EUR

Sirvi standardit

Tervikteksti sirvimine

Hind: 2,00 EUR

Lisa monitooringusse

Kinnisvarakeskkonna juhtimine. Osa 4: Taksonoomia, klassifikatsioon ja struktuurid kinnisvarakeskkonna juhtimises

Kinnisvarakeskkonna juhtimine hõlmab ja integreerib väga laia protsesside, toodete/teenuste, toimingute ning vahendite ringi. Selle standardi lähenemisviis on käsitleda lisaväärtust, mille saab põhitegevus toote vaatepunkti kasutusele võtmisega sellisena nagu see on organisatsioonis toimuvate põhiprotsesside või -äritegevuse seisukohast. Seega tutvustatakse selles standardis standarditud (klassifitseeritud) kinnisvarakeskkonna toote mõistet. Selle standardi käsitlusala on anda kinnisvarakeskkonna juhtimise taksonoomia, mis hõlmab: — elementide ja nende struktuuride asjakohaseid tihedaid seoseid kinnisvarakeskkonna juhtimises; — mõistete ja sisu määratlusi kinnisvarakeskkonna toodete standardimiseks, mis on aluseks piiriülesele kaubandusele, andmehaldusele, kulude jaotamisele ning võrdlusuuringule; — kõrgtaseme liigitust ja hierarhilist kodeerimisstruktuuri standarditud kinnisvarakeskkonna toodete jaoks; — standardis EN 15221-1 esitatud kinnisvarakeskkonna juhtimise põhimudeli laiendamist ajaskaala lisamisega PDCA-ks (Plan, Do, Check, Act – plaani, tee, kontrolli, parenda) nimetatud kvaliteeditsükli kujul; — seostamist olemasolevate kulu- ja vahendistruktuuridega; — vastavust põhitegevuse vajadustele. Sellest standardist saadav lisatulu on järgmine: — tuuakse sisse pigem kliendile kui spetsiifiliselt varadele orienteeritud vaade; — erinevad olemasolevad riiklikud struktuurid (nt ehituskulude koodid) ühtlustatakse tipptasemel, mis on oluline organisatsiooni ja selle põhitegevuse seisukohast.

Anna tagasisidet selle standardi sisu kohta