Esileht»E-pood»EVS-EN 50126-1:2005

EVS-EN 50126-1:2005

Alusta uut otsingut

Osta standard

Staatus: Kehtetu

Hind: 22,15 EUR

Sirvi standardit

Tervikteksti sirvimine

Hind: 2,00 EUR

Lisa monitooringusse

Raudteealased rakendused. Töökindluse, kasutatavuse, hooldatavuse ja ohutuse (TKHO) määratlemine ning esitlemine. Osa 1: Põhinõuded ja üldprotseduur

Standard: - määratleb TKHO töökindluse, kasutatavuse, hooldatavuse ja ohutuse kontekstis ja mainitud üksikelementide vastastikuse toime; - määratleb TKHO haldamise protsessi, mis põhineb süsteemi olelustsüklil ja selles sisalduvatel ülesannetel; - võimaldab tõhusalt kontrollida ja hallata TKHO elementide vahelisi vastuolusid; - määratleb protsessi TKHO-le esitatavate nõuete kindlaksmääramiseks ning nende nõuete täitmise esitamiseks; - käsitleb raudtee spetsiifikat; - ei määratle TKHO sihte, koguseid, nõudeid või lahendusi konkreetsete raudteealaste rakenduste korral; - ei määratle reegleid ega protsesse, mis on seotud raudteetoodete sertifitseerimisega käesoleva standardi nõuete suhtes; - ei määratle ohutust reguleerivate asutuste heakskiiduprotsesse.

Vaatamata standardi kehtetule staatusele annab standard endiselt vastavuse eelduse direktiivi 2008/57/EC mõistes ning direktiivi nõuete täidetuse tagab standardi kehtetu versiooni järgimine. Vastavuse eeldus kehtib kuni Euroopa Liidu Teatajas vastava muudatuse avaldamiseni.
 
Viimased Euroopa Liidu Teatajas avaldatud harmoneeritud standardite nimekirjad leiab siit: http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/

Anna tagasisidet selle standardi sisu kohta