Esileht»E-pood»EVS-EN 60990:2016

EVS-EN 60990:2016

Alusta uut otsingut

Osta standard

Staatus: Kehtiv

Hind: 18,00 EUR

Sirvi standardit

Tervikteksti sirvimine

Hind: 2,00 EUR

Lisa monitooringusse

Puutevoolu ja kaitsejuhivoolu mõõtemeetodid

See rahvusvaheline standard määratleb mõõtemeetodid — alalisvoolule ja siinuselisele või mittesiinuselisele vahelduvvoolule, mis võib kulgeda läbi inimkeha, — voolule, mis kulgeb läbi kaitsejuhi. Mõõtemeetodid, mida soovitatakse kasutada puutevoolu mõõtmiseks, põhinevad läbi inimkeha kulgeva voolu võimalikel toimetel. Selles standardis nimetatakse puutevoolu mõõtmiseks voolu mõõtmist läbi inimkeha näivtakistust esindavate ahelate. Need ahelad ei pruugi tingimata kehtida loomakehade puhul. Eri piirväärtuste täpsem sätestamine ega mõistaandmine ei kuulu selle standardi käsitlusalasse. Inimkeha läbiva voolu toime kohta annab teavet dokumendisari IEC TS 60479, mille alusel saab tuletada ka lubatavaid piirväärtusi. See standard on rakendatav kõigi IEC 61140 järgi määratletud seadmeklasside kohta. Selles standardis käsitletavad mõõtemeetodid ei ole ette nähtud kasutamiseks — puutevooludel kestusega alla 1 s, — patsiendivoolude puhul, mis on määratletud standardis IEC 60601-1; — vahelduvvoolul sagedusega alla 15 Hz ja — vooludel, mis on üle elektrilise põletuse jaoks valitud piirväärtuste. See ohutuse põhistandard on mõeldud eeskätt kasutamiseks standardite koostamisel tehnilistes komiteedes selliste põhimõtete kohaselt, mis on kehtestatud IEC juhendis 104 ja ISO/IEC juhendis 51. See ei ole mõeldud kasutamiseks tootjatele ega tootestandarditest sõltumatutele sertifitseerimisasutustele. Üks tehniliste komiteede kohustustest oma väljaannete koostamisel on kasutada kõigil võimalikel juhtudel ohutuse põhistandardeid. Selle ohutusalase põhistandardi nõudeid, katsetamismeetodeid ega -tingimusi rakendatakse üksnes juhtumeil, mil neile on spetsiaalselt viidatud või kui need on võetud vastavatesse publikatsioonidesse.

Anna tagasisidet selle standardi sisu kohta