Esileht»E-pood»EVS-EN ISO 13855:2010

EVS-EN ISO 13855:2010

Alusta uut otsingut

Osta standard

Staatus: Kehtiv

Hind: 16,10 EUR

Sirvi standardit

Tervikteksti sirvimine

Hind: 2,00 EUR

Lisa monitooringusse

Masinaohutus. Ohutuskaitsevahendite asukoha määramine inimese kehaosade lähenemiskiirusest lähtudes

See rahvusvaheline standard kehtestab ohutuskaitsevahendite asukoha määramise, lähtudes inimese kehaosade lähenemiskiirusest. See määratleb parameetrid, mis põhinevad kehaosade lähenemiskiiruste väärtustel, ning annab metoodika, mille abil määratakse kindlaks vähimad vahemikud avastamisalast või ohutuskaitsevahendi aktiveerimisseadisest ohualani. Selles rahvusvahelises standardis esitatud lähenemiskiiruste (kõndimiskiirus ja käte liikumine) väärtused on aja jooksul järele proovitud ja praktilises kogemuses tõendatud. See rahvusvaheline standard annab juhiseid tüüpiliste lähenemiste kohta. Selles rahvusvahelises standardis ei käsitleta muid lähenemisviise, näiteks jooksmist, hüppamist ega kukkumist. MÄRKUS 1 Muude lähenemisviiside tulemuseks võivad olla lähenemiskiirused, mis on selles rahvusvahelises standardis määratletutest suuremad või väiksemad. Selles rahvusvahelises standardis käsitletavad ohutuskaitsevahendid hõlmavad järgmist: a) elektritundlik kaitseseadmestik [vt IEC 61496 (kõik osad)], sealhulgas — valguskardinad ja -võred (AOPD-d); — laserskannerid (AOPDDR-id) ja kahemõõtmelised videosüsteemid; b) rõhutundlik kaitseseadmestik (vt ISO 13856-1, ISO 13856-2 ja ISO 13856-3), eriti rõhutundlikud matid; c) kahekäejuhtimisseadised (vt ISO 13851); d) blokeerivad kaitsepiirded lukustuseta (vt ISO 14119). Masina põhjustatud ohtude (nt muljumine, lõikamine, sissetõmbamine) puhul määratletakse selles rahvusvahelises standardis kindlaks vähimad vahemikud avastamisalast, tasandist, joonest, punktist või blokeeriva kaitsepiirde juurdepääsupunktist ohualani. Standardiga ei reguleerita kaitset tahkete või vedelate ainete väljapurskumisest, heitmetest, kiirgusest ja elektrist tekkivate ohtude eest. MÄRKUS 2 Võrrandites kasutati sisenemise ulatuse väärtuse „C“ määramisel 14-aastaste ja vanemate isikute 5. kuni 95. protsentiilini antropomeetrilisi andmeid. MÄRKUS 3 Selle rahvusvahelise standardi andmed põhinevad tööstusliku rakenduse kogemustel – projekteerija vastutus on seda arvesse võtta selle standardi kasutamisel mittetööstuslikul rakendusel. MÄRKUS 4 Selles rahvusvahelises standardis ei ole kasutatud spetsiaalselt laste kohta käivaid andmeid. Laste kohta konkreetsete lähenemiskiiruste andmete saamiseni on projekteerija vastutus vahemikke arvutada, võttes arvesse, et lapsed võivad olla kiiremad ja et neid võidakse avastada hiljem. Rahvusvahelist standardit ei kohaldata ohutuskaitsevahenditele (nt riputatavatele kahekäejuhtimisseadistele), mida saab ilma töövahendeid kasutamata viia ohualale lähemale kui arvutatud vähim vahemik. Sellest rahvusvahelisest standardist tuletatud vähimaid vahemikke ei kohaldata ohutuskaitsevahenditele, mida kasutatakse isikute kohaloleku avastamiseks alal, mis on juba kaitstud kaitsepiirde või elektritundliku kaitseseadmestikuga.

Anna tagasisidet selle standardi sisu kohta