Esileht»E-pood»EVS-EN ISO 13857:2019

EVS-EN ISO 13857:2019

Alusta uut otsingut

Osta standard

Staatus: Kehtiv

Hind: 13,22 EUR

Sirvi standardit

Tervikteksti sirvimine

Hind: 2,00 EUR

Lisa monitooringusse

Masinaohutus. Ohutusvahemikud, mis väldivad käte ja jalgade ulatumist ohualasse

See dokument kehtestab ohutusvahemike väärtused masina ohualadesse ulatumise vältimiseks nii tööstuskeskkondades kui ka mittetööstuskeskkondades. Ohutusvahemikud on asjakohased kaitsetarinditele. See annab ka teavet vahemike kohta takistamaks jalgade vaba juurdepääsu (vt lisa B). See dokument hõlmab 14-aastaseid ja vanemaid inimesi (14 aasta vanuste inimeste 5. protsentiilile vastav pikkus on umbes 1400 mm). Lisaks pakub see teavet üle 3-aastaste laste (3 aasta vanuste 5. protsentiilile vastav pikkus on umbes 900 mm) puhul ainult käte kohta, kui tuleb käsitleda ulatumist läbi avade. MÄRKUS 1 Ei ole otstarbekas määratleta ohutusvahemikke kõigi inimeste kohta. Seetõttu on esitatud andmed mõeldud hõlmama 95. protsentiili rahvastikust. Laste jalgadega ohualadesse ulatumise vältimise andmeid ei ole käsitletud. Vahemikud kehtivad juhtudel, kui riski piisavat vähendamist on võimalik saavutada ainult vahemikuga. Kuna ohutusvahemikud sõltuvad mõõtmetest, võivad ülisuurte kehamõõtmetega inimesed ikka ulatuda ohualadesse isegi siis, kui selle dokumendi nõuded on täidetud. Selle dokumendi nõuetele vastavus väldib juurdepääsu ohualale. Siiski peab selle dokumendi kasutaja teadma, et see ei paku riski nõutavat vähendamist iga ohu puhul (nt masina emissioonidega seotud ohud, nagu ioniseeriv kiirgus, soojusallikad, müra, tolm). Jalgade ligipääsu käsitlevad jaotised kehtivad teistest eraldi ainult juhul, kui riskihindamise kohaselt ei ole käte ligipääs samale ohualale eeldatav. Ohutusvahemikud on mõeldud nende inimeste kaitsmiseks, kes üritavad kindlaksmääratud tingimustel (vt 4.1.1) ohualadesse ulatuda. MÄRKUS 2 Selle dokumendi eesmärk ei ole meetmete kehtestamine ohualasse ulatumise vältimiseks üleronimise korral (vt standardi ISO 14120:2015 jaotis 5.18).

Anna tagasisidet selle standardi sisu kohta