Esileht»E-pood»EVS-EN ISO 14001:2015

EVS-EN ISO 14001:2015

Alusta uut otsingut

Osta standard

Staatus: Kehtiv

Hind: 29,46 EUR

Sirvi standardit

Tervikteksti sirvimine

Hind: 2,00 EUR

Lisa monitooringusse

Keskkonnajuhtimissüsteemid. Nõuded koos kasutusjuhistega

See rahvusvaheline standard määrab kindlaks nõuded keskkonnajuhtimissüsteemile, mida organisatsioon võib kasutada oma keskkonnaalase tulemuslikkuse suurendamiseks. See rahvusvaheline standard on mõeldud kasutamiseks organisatsioonidele, kes soovivad juhtida oma keskkonnaalaseid vastutusi süstemaatilisel teel, mis aitab kaasa keskkonnaalasele jätku-suutlikkusele. See rahvusvaheline standard aitab organisatsioonil saavutada oma keskkonnajuhtimissüsteemi kavatsetud tulemused, mis lisavad väärtust keskkonnale, organisatsioonile endale ja huvipooltele. Keskkonnajuhtimissüsteemi kavatsetud tulemused, mis on kooskõlas keskkonnaalaste juhtpõhimõtetega, hõlmavad järgmist: — keskkonnaalase tulemuslikkuse suurendamine; — vastavuskohustuste täitmine; — keskkonnaalaste eesmärkide saavutamine. See rahvusvaheline standard on kohaldatav kõikidele organisatsioonidele nende suurusest, tüübist ja olemusest sõltumata ning kohaldub tema tegevuste, toodete ja teenuste keskkonnaaspektidele, mida organisatsioon võib vastavalt enda kindlaks määratule elutsükli vaates kas ohjata või mõjutada. See rahvusvaheline standard eriomaseid keskkonnaalase tulemuslikkuse kriteeriume ei määra. Seda rahvusvahelist standardit võib kasutada tervikuna või osaliselt selleks, et keskkonna-juhtimist süstemaatiliselt parendada. Selle rahvusvahelise standardiga vastavuses olekut ei saa siiski kinnitada kuni kõik selle nõuded ei ole hõlmatud organisatsiooni keskkonnajuhtimis-süsteemiga ja täidetud ilma välistusteta.

Anna tagasisidet selle standardi sisu kohta