Esileht»E-pood»EVS-ISO 10001:2009

EVS-ISO 10001:2009

Alusta uut otsingut

Osta standard

Staatus: Kehtiv

Hind: 10,19 EUR

Sirvi standardit

Tervikteksti sirvimine

Hind: 2,00 EUR

Lisa monitooringusse

Kvaliteedijuhtimine. Kliendirahulolu. Organisatsioonide käitumisnormide juhised

  • Staatus: Kehtiv
  • Seotud dokumendid: puuduvad
  • Eelmine versioon: puuduvad
  • Järgmine versioon: prEVS-ISO 10001
  • Eeldatav uue versiooni ilmumise kuupäev: 01.03.2020
  • Alusdokumendid: ISO 10001:2007
  • Tegevusala (ICS): 03.120.10 Kvaliteedijuhtimine ja -tagamine
  • Direktiivid või määrused: puuduvad

Käesolev rahvusvaheline standard annab juhised kliendirahulolu tagamisele orienteeritud käitumisnormide planeerimiseks, kavandamiseks, arendamiseks, elluviimiseks, toimivana hoidmiseks ja parendamiseks. Käesolev rahvusvaheline standard on kohaldatav toodetega seotud eeskirjadega, mis sisaldavad organisatsiooni poolt klientidele antud organisatsiooni käitumist puudutavaid lubadusi. Selliste lubaduste ja nendega seotud sätete eesmärgiks on kliendirahulolu suurendamine. Lisas A on toodud normide komponentide lihtsustatud näiteid erinevate organisatsioonide tarvis. MÄRKUS 1 Käesolevas rahvusvahelises standardis tähistab termin “toode” teenuseid, tarkvara, riistvara ja töödeldud materjale. MÄRKUS 2 Käesolevas rahvusvahelises standardis tähistab termin “toode” ainult kliendi jaoks ette nähtud või kliendi poolt nõutud toodet. Käesolev rahvusvaheline standard on mõeldud kasutuseks organisatsioonidele sõltumata nende tüübist, suurusest ja väljastatavast toodangust, sealhulgas organisatsioonidele, kes koostavad kliendirahulolu norme teiste organisatsioonide jaoks. Lisa C annab erinorme väikestele ettevõtetele. Käesolev rahvusvaheline standard ei tee ettekirjutusi kliendirahulolu käitumisnormide sisu osas ega käsitle muud tüüpi käitumisnorme, nagu näiteks selliseid, mis on seotud organisatsiooni ja tema töötajate või organisatsiooni ja tema tarnijate vastastikuse mõjuga. Käesolev rahvusvaheline standard ei ole mõeldud sertifitseerimiseks või kasutamiseks lepingutega seotud eesmärkidel ning selle sihiks ei ole muuta mistahes kohaldatavate seadusjärgsete ja regulatiivsete nõuetega sätestatud õigusi või kohustusi. MÄRKUS 3 Kuigi käeolev rahvusvaheline standard ei ole mõeldud lepingutega seotud eesmärkideks, võib organisatsiooni lepingutesse lisada kliendirahulolu käitumisnormidega seonduvaid lubadusi. MÄRKUS 4 Käeolev rahvusvaheline standard on suunatud kaupu, kinnisvara või teenuseid isikulikuks või kodumajapidamise tarbeks ostvate või kasutavate eraisikutest klientide rahulolu käitumisnormidele, kuigi see on kohaldatav kõikide klientide rahulolu käitumisnormidele.

Anna tagasisidet selle standardi sisu kohta