Back

EVS 745:2010

Goods and materials mass measurement by weighing - Measurement method

General information
Valid from 04.10.2010
Directives or regulations
None
Standard history
Status
Date
Type
Name
04.10.2010
Main
Käesolev Eesti standard käsitleb kauba ja materjalide massi mõõtmist kaalu abil ning saadud mõõdistest massi ja mõõteobjekti tiheduse tabeliandmete põhjal mahu mõõtetulemuse ja selle mõõtemääramatuse arvutamist. Standardi mõõtemetoodika kirjeldab kauba, materjalide massi ja mahu mõõtmist kaalu abil ladudes, kauplustes, tollis, müügitehingutes ja muudel analoogilistel juhtudel. Standardi mõõtemetoodikat on võimalik kasutada tolliseadusega, aktsiisiseadusega, tarbijakaitseseadusega ja mõõteseadusega määratletud juhtudel riigijärelevalve toimingutes ning maksude määramisel kaubakoguste massi mõõtmisel tollis, aktsiisiladudes, riigijärelevalve ametites ja asutustes ning sõidukite massi (või teljekoormuse) kontrollimisel.
*
*
*
PDF
16.70 € incl tax
Paper
16.70 € incl tax
Browse a standard: 2.40 € incl tax
Standard monitoring
Customers who bought this item also bought
Main

EVS 746:2010

Piece goods quantity measurement - Measurement method
Newest version Valid from 04.10.2010
Main

EVS 758:2009

Metrology - Terms and definitions
Newest version Valid from 03.12.2009
Main

EVS-ISO 10001:2009

Quality management - Customer satisfaction - Guidelines for codes of conduct for organizations
Withdrawn from 02.01.2020
Main

EVS-EN ISO 13385-1:2011

Geometrical product specifications (GPS) - Dimensional measuring equipment - Part 1: Callipers; Design and metrological characteristics (ISO 13385-1:2011)
Withdrawn from 01.10.2019