Back

EVS 746:2010

Piece goods quantity measurement - Measurement method

General information
Valid from 04.10.2010
Directives or regulations
None
Standard history
Status
Date
Type
Name
04.10.2010
Main
Käesolev Eesti standard käsitleb kauba koguse mõõtmist tükikauba loendamise teel ning (vajadusel) tükikauba kaubapartii kogumassi või -mahu väärtuse ja selle mõõtemääramatuse arvutamist tükikauba massi või mahu väärtuste põhjal. Standardi mõõtemetoodika kirjeldab tükikauba loendamist, kaubapartii kogumassi või -mahu väärtuse arvutamist ladudes, kauplustes, müügitehingutes, tollis ja muudel analoogilistel juhtudel. Standardi mõõtemetoodikat on võimalik kasutada tolliseadusega, aktsiisiseadusega, tarbijakaitseseadusega ja mõõteseadusega määratletud juhtudel riigijärelevalve toimingutes ning maksude määramisel kaubakoguste massi ja mahu mõõtmisel tollis, aktsiisiladudes, riigijärelevalve ametites ja asutustes.
*
*
*
PDF
9.61 € incl tax
Paper
9.61 € incl tax
Price: 2.40 € incl tax
Standard monitoring
Customers who bought this item also bought
Main

EVS 745:2010

Goods and materials mass measurement by weighing - Measurement method
Newest version Valid from 04.10.2010
Main

EVS-EN ISO/IEC 17025:2006

General requirements for the competence of testing and calibration laboratories
Withdrawn from 18.12.2017