Back

EVS 746:1998

Piece goods quantity measurement - Measurement method

General information
Withdrawn from 04.10.2010
Directives or regulations
None
Standard history
Status
Date
Type
Name
04.10.2010
Main
Standard käsitleb kauba koguse mõõtmist tükikauba loendamise teel ning kaubapartii kogu massi või mahu arvutamist kauba dokumentides toodud tükikauba massi või mahu väärtuse põhjal. Antakse juhis saadud tulemusele mõõtemääramatuse leidmiseks.
*
*
*
PDF
6.74 € incl tax
Paper
6.74 € incl tax
Price: 2.40 € incl tax
Standard monitoring