Back

EVS 834:2003

Qualification of construction enterprises

General information
Withdrawn from 08.10.2009
Directives or regulations
None
Standard history
Status
Date
Type
Name
Ehitusettevõtete kvalifitseerimine toimub kehtivate õigusaktide ja käesoleva standardi alusel. Kvalifitseeritud ehitusettevõtted kantakse nimekirja (registrisse), mis annab tellijale vajalikku informatsiooni pädevate ehitusettevõtjate valikuks.Ehitusettevõtte kvalifitseerimisel lähtutakse üldkriteeriumidest (kanded registrites, tegevuslubade olemasolu jms), finantskriteeriumidest ning tehnilistest kriteeriumidest (kasutatav töövõtumeetod, kvaliteeditagamise põhimõtted, lepinguline suutlikkus) ja sõltumatult hinnatakse ettevõtte nendele kriteeriumidele vastavust. Kvalifitseeritud ehitusettevõtete register on kasutatav pakkujate kvalifitseerimise süsteemina ehitushangete, sh riigihangete korraldamisel. Standardi kasutamise eelduseks on see, et standardis kirjeldatud kriteeriumid peavad vastama ostja nõudmistele ning ostja kinnitab standardi kvalifitseerimistingimused oma ehitushanke kriteeriumideks, riigihangete puhul kooskõlas riigihankeid reguleerivate õigusaktidega.
*
*
*
PDF
14.00 € incl tax
Paper
14.00 € incl tax
Price: 2.40 € incl tax
Standard monitoring
Customers who bought this item also bought
Main

EVS 844:2004

Design of heating for buildings
Withdrawn from 02.03.2016
Main

EVS 846:2003

Site sewer system
Withdrawn from 05.03.2013
Main

EVS-EN 12354-1:2005

Building Acoustics - Estimation of acoustic performance of buildings from the performance of elements - Part 1: Airborne sound insulation between rooms
Withdrawn from 04.09.2017
Main

EVS-EN 12354-2:2005

Building acoustics - Estimation of acoustic performance of buildings from the performance of elements - Part 2: Impact sound insulation between rooms
Withdrawn from 18.09.2017