Back

EVS 812-7:2018

Fire safety of constructions - Part 7: Fire safety requirements for the building

General information
Valid from 16.05.2018
Directives or regulations
None
Changes from previous version
Peamised muudatused võrreldes standardi eelmise versiooniga on järgmised: — vastavus tänapäeva tehnilistele normidele; — lisatud on valemid sisenurga tuleleviku tõkestamise, väljumistee ja evakuatsioonitee laiuse, evakuatsiooniaja, kaablite põlemiskoormuse jne kohta; — antud soovitusi kaablite paigaldamise kohta, lähtudes ehitise kasutusotstarbest; — pakutud eri lahendusi fassaadi soojustamisel tuleleviku tõkestamiseks; — täpsustatud tulemüüri ehituslikku lahendust; — lisatud peatükk elektrivõrku ühendatud autonoomse tulekahjuanduri kohta; — lisatud osa, mis käsitleb väljumisteid hoonest; — lisatud peatükk elektrit tootvate päikesepaneelide ohutuse tagamise kohta päästetöödel; — täpsustatud päästesõidukite tehnilisi andmeid; — omaette peatükkidena on käsitletud olemasoleva hoone ümberehitamist ja laiendamist ning plahvatusohtu hoones.

Standard history

Status
Date
Type
Name
16.05.2018
Main
03.01.2017
Corrigendum
04.01.2012
Corrigendum
07.04.2008
Main + corrigendum
This standard provides explanations and solutions for solving standard situations by ensuring the essential fire safety requirements set out in the Building Fire Safety Regulations and defining a minimum safety level. The suitability of special solutions can still be proven analytically provided that a minimum level of essential fire safety requirements is ensured.
Standard EVS 812-7 does not fully address building requirements for buildings and fire protection installations that are already covered by a standard, technical specification or regulation.
*
*
*
PDF
33.60 € incl tax
PDF redline
43.68 € incl tax
Paper
33.60 € incl tax
Browse a standard: 2.40 € incl tax
Standard monitoring

Customers who bought this item also bought

Main + corrigendum

EVS 812-8:2018

Fire safety of constructions - Part 8: Fire safety of high-rise buildings
Newest version Valid from 16.05.2018
Main

EVS 812-4:2018

Fire safety of constructions - Part 4: Fire safety of industrial buildings, storages and garages
Newest version Valid from 16.01.2018
Main + corrigendum

EVS 812-3:2018

Fire safety of constructions - Part 3: Heating systems
Newest version Valid from 02.04.2018
Main + amendment

EVS 812-6:2012+A1+A2

Fire safety constructions - Part 6: Firefighting water supply
Newest version Valid from 03.10.2017