Back

EVS 812-2:2014

Fire safety of constructions - Part 2: Ventilation systems

General information
Valid from 01.04.2014
Base Documents
EVS 812-2:2014/AC:2018
Directives or regulations
None
Changes from previous version
Standardi uustöötlusega on standard viidud vastavusse tänapäevase ehituspraktikaga ja uuenenud tehniliste normidega, seejuures on toimunud järgmised muutused: - korrigeeritud on jooniseid; - täpsustatud on hoolduse ja puhastamise nõudeid; - täpsustatud on ventilatsioonisüsteemi kasutuselevõtu nõudeid.

Standard history

Status
Date
Type
Name
01.02.2018
Corrigendum
01.04.2014
Main + corrigendum
09.06.2005
Main
See standard sätestab tuleohutusnõuded ehitiste ventilatsioonisüsteemide projekteerimisele, ehitamisele ja ekspluatatsioonile.
Standardis käsitletakse mitut tuletõkkesektsiooni teenindavat ventilatsiooniseadet (keskventilatsiooniseadet) ning rakenduslikus mahus ka ühte tuletõkkesektsiooni teenindavat ventilatsiooniseadet.
Seda standardit võib rakendada peale põhiliste ventilatsiooniseadmete ka täiendavate ventilatsiooniseadmete tuleohutusele. Täiendavateks seadmeteks on näiteks soojaõhugeneraatorite kanalivõrgud, puru-, tolmu- jms eemalduskanalid, materjalide ülekandekanalid jne.
Standardi kasutamisel tuleb arvestada Vabariigi Valitsuse 27. oktoobri 2004 määrust nr 315.
*
*
*
PDF
16.80 € incl tax
Paper
16.80 € incl tax
Browse a standard: 2.40 € incl tax
Standard monitoring

Customers who bought this item also bought

Main + corrigendum

EVS 812-3:2018

Fire safety of constructions - Part 3: Heating systems
Newest version Valid from 02.04.2018
Main

EVS 812-7:2018

Fire safety of constructions - Part 7: Fire safety requirements for the building
Newest version Valid from 16.05.2018
Main

EVS 812-5:2014

Fire safety of constructions - Part 5: Fire safety of oil terminals and gas stations
Newest version Valid from 01.04.2014
Main

EVS 812-4:2018

Fire safety of constructions - Part 4: Fire safety of industrial buildings, storages and garages
Newest version Valid from 16.01.2018