Back

EVS 812-3:2018

Fire safety of constructions - Part 3: Heating systems

General information
Valid from 02.04.2018
Base Documents
EVS 812-3:2018/AC:2018
Directives or regulations
None
Changes from previous version
Peamised muudatused võrreldes standardi eelmise versiooniga on järgmised: — Antud on võimalus põhjendatud juhul juhtida ühte suitsulõõri mitme kütteseadme suitsugaasid kas eri korrustelt või rohkem kui kahest kütteseadmest. — Esile on toodud gaasikatlaga ruumide erisused määruse „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“ (RT I, 04.04.2017, 14) nõuete kohaselt (tekstis kasutusel: ehituslike tuleohutusnõuete määrus). — Rõhutatud tootjavastutusega toodete kasutamisel tootjavastutusest lähtuvaid nõudeid ning nende arvestamist. — Muudetud paiskpinna nõude olemust katlaruumidel. — Esile toodud müüritiskorstnas kasutatavatele tellistele kildumistegur, pehmenemistemperatuur ja sulamispunkt. Muu hulgas on esitatud nõue, et suitsugaasidega kokku puutavad tellised peavad taluma suitsugaasist tingitud happelist keskkonda. — Kontrollimise ja korrashoiu tagamise nõuded koondatud ühte plokki. — Täpsustatud siibri asukohta ehitises. — Lisatud lisaseadmete – tõmbeventilaator, summuti, kondensaadi äravoolusüsteem – kasutamise tingimused. — Ohutuskujade tagamisel toodud sisse analüütiline/arvutuslik tõendamine. — Täpsustatud kütteseadmes kasutatavate eri toodete kooskasutamise tingimusi. — Täpsustatud ühenduslõõrile esitatavaid tingimusi.

Standard history

Status
Date
Type
Name
04.06.2018
Corrigendum
02.04.2018
Main + corrigendum
06.10.2015
Amendment
06.10.2015
Main + amendment
05.06.2014
Corrigendum
06.05.2013
Corrigendum
02.04.2013
Main + corrigendum
This Estonian standard provides fire safety requirements for heating systems and fuel storage rooms.
*
*
*
PDF
31.72 € incl tax
PDF redline
41.24 € incl tax
Paper
31.72 € incl tax
Browse standard from 2.44 € incl tax
Standard monitoring

Customers who bought this item also bought

Main

EVS 812-7:2018

Fire safety of constructions - Part 7: Fire safety requirements for the building
Newest version Valid from 16.05.2018
Main

EVS 812-4:2018

Fire safety of constructions - Part 4: Fire safety of industrial buildings, storages and garages
Newest version Valid from 16.01.2018
Main + corrigendum

EVS 812-2:2014

Fire safety of constructions - Part 2: Ventilation systems
Newest version Valid from 01.04.2014
Main + corrigendum

EVS 812-8:2018

Fire safety of constructions - Part 8: Fire safety of high-rise buildings
Newest version Valid from 16.05.2018