Back

EVS 812-8:2018

Fire safety of constructions - Part 8: Fire safety of high-rise buildings

General information
Valid from 16.05.2018
Base Documents
EVS 812-8:2018/AC:2019
Directives or regulations
None
Changes from previous version
Standardi uustöötluse peamised muudatused on järgmised. — Standardi koostamisel on arvestatud 30.03.2017 vastu võetud, siseministri määruse nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“ nõuetega. — Muudetud on kõrghoone määratlust. — Esitatud on nõuded rõdu konstruktsioonile. — Tabelit 1 on täiendatud. — Tabelil 2 on muudetud pealkiri „Tarindite pinnakihi tuletundlikkus“ ning tabelit on täiendatud. — Esitatud on nõuded sisustusmaterjalidele. — Standard näeb ette ühenduse võimalust reisi- ja kaubaliftidele keldrikorrustega. — Täiendatud on nõudeid tugev- ja nõrkvoolukilpide paigaldamisele kommunikatsioonišahti. — Peatükis 7 on täpsustatud evakuatsiooni lahenduste nõudeid. — Standard näeb ette evakuatsiooniks kasutada kolme tüüpi trepikodasid: suitsuvaba, A-tüüpi tule- ja suitsukindel trepikoda, B-tüüpi tule- ja suitsukindel trepikoda (lisatud). — Täiendatud on nõudeid keldrikorruste trepikodadele. — Peatükis 8 on täiendatud kõrghoonetesse paigaldatavate tuleohutuspaigaldiste ja eriseadmete loetelu. — Täiendatud on nõudeid tuleohutuspaigaldistele. — Tuleohutussüsteemide indikatsiooni- ja juhtimistabloo asemel viidud standardisse sisse mõiste „Tuleohutussüsteemide automaatika. TOA“. Esitatud on nõuded TOA-le. — Muudetud on tabelit 3. — Lisatud on nõuded operatiivkaardi koostamise kohta. — Korrigeeritud on standardi peatükke 10, 11 ja 12, jaotisi A.1 ja A.2 ning jooniseid.
Standard history
Status
Date
Type
Name
01.02.2019
Corrigendum
16.05.2018
Main + corrigendum
05.04.2011
Main
Standard specifies fire safety requirements of high-rise buildings, except buildings with atrium.
*
*
*
PDF
22.86 € incl tax
PDF redline
27.43 € incl tax
Paper
22.86 € incl tax
Browse a standard: 2.40 € incl tax
Standard monitoring
Customers who bought this item also bought
Main

EVS 812-7:2018

Fire safety of constructions - Part 7: Fire safety requirements for the building
Newest version Valid from 16.05.2018
Main

EVS 812-4:2018

Fire safety of constructions - Part 4: Fire safety of industrial buildings, storages and garages
Newest version Valid from 16.01.2018
Main + corrigendum

EVS 812-3:2018

Fire safety of constructions - Part 3: Heating systems
Newest version Valid from 02.04.2018
Main + corrigendum

EVS 812-2:2014

Fire safety of constructions - Part 2: Ventilation systems
Newest version Valid from 01.04.2014