Back

EVS 812-4:2018

Fire safety of constructions - Part 4: Fire safety of industrial buildings, storages and garages

General information
Valid from 16.01.2018
Directives or regulations
None
Changes from previous version
Standardi uustöötluse peamised muudatused on järgmised: — on muudetud tuletõkkesektsioonide moodustamist piirpindala järgi, kus tulenevalt tuleohutusklassist, tuleohuklassist, korruselisusest ja tulekaitsetasemest on muudetud piirpindala suurust ning senisest enam võimaldatud määratleda tulekaitsetase ja piirpindala kaalutluse alusel. Oluliselt on vähendatud piirpindala I tulekaitsetaseme puhul eesmärgiga kohustada enamikul juhtudel paigaldada tööstus- ja laohoonetesse lisaks tulekustutitele ka vähemalt tulekahjusignalisatsioonisüsteem tulekahju kiireks avastamiseks ja sellest teavitamiseks; — kogu standardi teksti on korrigeeritud ja muudetud. Paljud ebaolulised ja praktikas mitte rakendamist leidnud või mitmeti tõlgendatavad nõuded on välja jäetud või asendatud; — uue jaotisena on määratletud nõuded tööstuslikele telk-ehitistele.

Standard history

Status
Date
Type
Name
16.01.2018
Main
02.11.2011
Main
This standard provides constructional fire safety requirements for the industrial, storage and agricultural facilities, garages and for the other facilities with the specific activities in building design and construction process.
*
*
*
PDF
17.08 € incl tax
PDF redline
22.20 € incl tax
Paper
17.08 € incl tax
Browse standard from 2.44 € incl tax
Standard monitoring

Customers who bought this item also bought

Main

EVS 812-7:2018

Fire safety of constructions - Part 7: Fire safety requirements for the building
Newest version Valid from 16.05.2018
Main + corrigendum

EVS 812-3:2018

Fire safety of constructions - Part 3: Heating systems
Newest version Valid from 02.04.2018
Main + corrigendum

EVS 812-8:2018

Fire safety of constructions - Part 8: Fire safety of high-rise buildings
Newest version Valid from 16.05.2018
Main + amendment

EVS 812-6:2012+A1+A2

Fire safety constructions - Part 6: Firefighting water supply
Newest version Valid from 03.10.2017