Skip to main content
Back

EVS 812-6:2012+A1+A2

Fire safety constructions - Part 6: Firefighting water supply

General information

Valid from 03.10.2017
Directives or regulations
None

Standard history

Status
Date
Type
Name
03.10.2017
Main + amendment
03.10.2017
Amendment
03.01.2017
Corrigendum
07.10.2013
Amendment
04.04.2012
Main + corrigendum
See Eesti standard annab soovitusi tuletõrje veevarustuse tagamisele (edaspidi tuletõrjeveevärgile, sh nii ehitisesisesele kui ka -välisele süsteemile), sõltumata selle veevärgi omandivormist ja veeallikate kuuluvusest. Standard käsitleb ehitiste ja nende osade ja muude kohtkindlate objektide varustamist tulekustutusveega (edaspidi kustutusveega) ning paakautode täitmist.
Standardis ei käsitleta lõhkeainete tootmise ja ladustamise, põlevvedelike ja gaasi tootmise hoidlate ja ümberlaadimiskohtade tehniliste rajatiste, kõrghoonete ning veekogudel paiknevate objektide tuletõrjeveevarustust.
Standardis esitatud tuletõrjeveevärgi rajamiseks antud soovitusi tuleb täita nii planeerimisel, tuletõrjeveevärgi projekteerimisel, ehitamisel, katsetamisel kui ka olemasoleva veevärgi rekonstrueerimisel.

Required fields are indicated with *

*
*
*
PDF
31.72 € incl tax
Paper
31.72 € incl tax
Browse standard from 2.44 € incl tax
Standard monitoring

Customers who bought this item also bought

Main

EVS 812-7:2018

Fire safety of constructions - Part 7: Fire safety requirements for the building
Newest version Valid from 16.05.2018
Main

EVS 812-4:2018

Fire safety of constructions - Part 4: Fire safety of industrial buildings, storages and garages
Newest version Valid from 16.01.2018
Main + corrigendum

EVS 812-3:2018

Fire safety of constructions - Part 3: Heating systems
Newest version Valid from 02.04.2018
Main + corrigendum

EVS 812-2:2014

Fire safety of constructions - Part 2: Ventilation systems
Newest version Valid from 01.04.2014