Back

EVS 812-6:2012/A2:2017

Fire safety constructions - Part 6: Firefighting water supply

General information
Valid from 03.10.2017
Directives or regulations
None
Changes from previous version
Standardi EVS 812-6:2012 muudatuse A2:2017 tingis peamiselt vajadus viia standard kooskõlla uue ehituslike tuleohutusnõuete määrusega (siseministri 30.03.2017 määrus nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“). Lisatud on nõuded hüdrandi paigaldamisele riigiteedele. Muudetud on ehitisesise tuletõrjeveevärgi mõisteid: ära on kaotatud A- ja B-klassi ehitisesisene veevärk, sisse on toodud terminid märgtõusutoru ja tuletõrje voolikusüsteem. Täpsustatud on ehitisesise tuletõrjeveevärgi nõudeid.
Standard history
Status
Date
Type
Name
03.10.2017
Amendment
03.10.2017
Main + amendment
04.04.2012
Main + corrigendum
Amendment for EVS 812-6:2012.
*
*
*
PDF
8.01 €
Paper
8.01 €
Price: 2.00 €
Standard monitoring
Customers who bought this item also bought
Main

EVS 812-4:2018

Fire safety of constructions - Part 4: Fire safety of industrial buildings, storages and garages
Newest version Valid from 16.01.2018
Amendment

EVS 812-6:2012/A1:2013

Fire safety constructions - Part 6: Firefighting water supply
Valid from 07.10.2013
Main + corrigendum

EVS 812-3:2018

Fire safety of constructions - Part 3: Heating systems
Newest version Valid from 02.04.2018
Main

EVS 812-7:2018

Fire safety of constructions - Part 7: Fire safety requirements for the building
Newest version Valid from 16.05.2018