Back

EVS 812-5:2014

Fire safety of constructions - Part 5: Fire safety of oil terminals and gas stations

General information
Valid from 01.04.2014
Directives or regulations
None
Changes from previous version
Standardi uustöötluse peamised muutused on: — lisatud nõuded tuleohutuskujadele terminali ehitiste vahel ning tuleohutuskujad tanklatele; — lisatud nõuded tuleohutuspaigaldiste projekteerimisele, üleandmisele, hooldusele; — lisatud nõuded päästetööde tagamisele ning evakuatsioonile; — lisatud nõuded esmaste tulekustutusvahendite kohta.
Standard history
Status
Date
Type
Name
01.04.2014
Main
10.08.2005
Main
See standard sätestab ehituslikud tuleohutusnõuded põlevvedelike käitlemisega tegelevatele tanklatele ja terminalidele (VI kasutusviis) ning vastava tegevusega muude hoonete ja rajatiste piisavalt ohutuks projekteerimiseks ja ehitamiseks.
*
*
*
PDF
19.32 € incl tax
Paper
19.32 € incl tax
Browse a standard: 2.40 € incl tax
Standard monitoring
Customers who bought this item also bought
Main + corrigendum

EVS 812-2:2014

Fire safety of constructions - Part 2: Ventilation systems
Newest version Valid from 01.04.2014
Main + corrigendum

EVS 812-3:2018

Fire safety of constructions - Part 3: Heating systems
Newest version Valid from 02.04.2018
Main

EVS 812-7:2018

Fire safety of constructions - Part 7: Fire safety requirements for the building
Newest version Valid from 16.05.2018
Main

EVS 812-1:2017

Fire safety of constructions - Part 1: Vocabulary
Newest version Valid from 17.07.2017