Skip to main content
Back

EVS 811:2012

Building Design

General information

Withdrawn from 16.05.2017
Directives or regulations
None
Changes from previous version
Standardis on senisest mahukamalt käsitletud ehitusprojekti sisearhitektuuri, gaasivarustuse ja tuleohutuse osa, samuti täpsemalt kirjeldatud ehitusfüüsika küsimuste lahendamist. Uute osadena on lisatud energiatõhusus ja akustika. Lisadesse on liidetud projekteerimise lähteülesanne. Kuna peaprojekteerija vastutab ehitusprojekti terviklikkuse ja projektiosade ühilduvuse eest, on projekteerimise korralduse peatükki oluliselt täiendatud, lisades sinna peaprojekteerija ja projekteerimise projektijuhi tegevuse sisu ning ülesannete kirjelduse. Kogu standardit on parema selguse, ülevaate ja mõistetavuse huvides täiendatud. Senisest täpsemalt ja ühtses formaadis on tabelite kujul kirjeldatud projekteerimise käigus lahendatavaid küsimusi ja projektis esitatavat info. Eriti märkimisväärsed on vastavad täiendused tööprojekti staadiumi tehnokommunikatsioonide osades.

Standard history

Status
Date
Type
Name
16.05.2017
Main
05.03.2012
Main
Main
EVS 811:2006
Standard määratleb kavandatava hoone ehitusprojekti sisu ja dokumentide koosseisu.
Standard ei käsitle dokumente, mis kirjeldavad ehitustööde korraldamist.
Standard ei käsitle hoone tehnoloogia projekteerimist. On eeldatud, et hoone projekteerijad saavad igas projekteerimise staadiumis tellijalt vajaliku detailsusega lähteandmed.
Projekteerimise lähteandmeid selgitav eeltöö (vajadusanalüüsid, majandusanalüüsid, tasuvusuuringud, asukohavariantide võrdlused, ideekavandid jms) ei kuulu selle standardi mõistes ehitusprojekteerimise hulka.
Vastuolude korral muude hoone projekteerimistööde mahtu käsitlevate standarditega loetakse määravaks antud standardi määratlusi.
Standard ei hõlma ehitusprojekti vormistust.

Required fields are indicated with *

*
*
*
PDF
31.72 € incl tax
Paper
31.72 € incl tax
Browse standard from 2.44 € incl tax
Standard monitoring

Customers who bought this item also bought

Main

EVS 865-1:2013

Description of building design. Part 1: Design note of preliminary design
Newest version Withdrawn from 02.08.2017
Main

EVS 907:2010

Infrastructure/civil engineering project
Withdrawn from 16.05.2017
Main

EVS 865-2:2014

Description of building design. Part 2: Design note of detailed design
Newest version Withdrawn from 02.08.2017
Main

EVS 812-4:2011

Fire safety of constructions - Part 4: Fire safety of industrial buildings, storages and garages
Withdrawn from 16.01.2018