Back

EVS 865-1:2013

Description of building design. Part 1: Design note of preliminary design

General information
Withdrawn from 02.08.2017
Directives or regulations
None
Changes from previous version
Standardi uustöötluses on kaasajastatud soovitusi hoone eelprojekti seletuskirja koostamiseks tulenevalt standardi EVS 811 2012. aasta uustöötluse sisust. Ka on antud juhised standardiga EVS 907:2010 hõlmatud rajatiste eelprojekti seletuskirja koostamiseks. Standardi eesmärgiks on anda eelprojekti seletuskirja koostamise raamistik. Juhised on soovituslikud ja suunavad, kuna ehitusprojektid on projektlahenduste koosseisult ja sisult objektipõhised ning erinevad. Sellest tulenevalt on ka seletuskirja ülesehitus ja esitatav teave objektipõhised. Standardi uustöötluses käsitletakse lisaks projektlahenduste kirjeldamise spetsiifilistele küsimustele ka eelprojekti seletuskirja sisu ja ülesehituse üldpõhimõtteid. Uustöötlus annab soovitusi nii juhuks, kui koostatakse paljusid ehitusprojekti osasid hõlmava tervikliku eelprojekti seletuskiri, kui ka olukorraks, kui seletuskiri käsitleb vaid üht ehitusprojekti osa. Standardi uustöötluses on kaasajastatud standardi pealkirja. Varasema „Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 1: Eelprojekti seletuskiri“ asemel on kasutusele võetud „Ehitusprojekti kirjeldus. Osa 1: Eelprojekti seletuskiri“. Muudatus on tingitud asjaolust, et standard on rakendusstandardiks nii standardile EVS 811:2012 „Hoone ehitusprojekt“ kui ka standardile EVS 907:2010 „Rajatise ehitusprojekt“ ning käsitleb nii hoone kui ka tehnovõrkude, asendiplaani ja maastikuarhitektuuri eelprojekti seletuskirja. Ingliskeelset pealkirja on korrigeeritud „Description of building design. Part 1: Design note of preliminary design“. Standardi uustöötluses ei korrata õigusaktide nõudeid, sealhulgas projektdokumentide vormistusnõudeid.

Standard history

Status
Date
Type
Name
05.03.2013
Main
Main
EVS 865-1:2006
See standard käsitleb hoone, tehnovõrkude, asendiplaani ja maastikuarhitektuuri eelprojekti seletuskirja
*
*
*
PDF
27.60 € incl tax
Paper
27.60 € incl tax
Browse a standard: 2.40 € incl tax
Standard monitoring

Customers who bought this item also bought

Main

EVS 865-2:2014

Description of building design. Part 2: Design note of detailed design
Newest version Withdrawn from 02.08.2017
Main

EVS 811:2012

Building Design
Withdrawn from 16.05.2017
Main

EVS 846:2013

Draining system inside buildings
Withdrawn from 01.06.2021
Main

EVS 848:2013

Sewer systems outside buildings
Withdrawn from 01.06.2021