Back

EVS 846:2013

Draining system inside buildings

General information
Withdrawn from 01.06.2021
Directives or regulations
None
Changes from previous version
Standardi uustöötluses käsitletakse hoonega seotud kanalisatsioonisüsteeme ja seoses sellega on korrigeeritud standardi pealkirja. Varasemas standardis „Kinnistu kanalisatsioon“ olevad kinnistul paiknevad hoonevälised kanalisatsioonivõrgu elemendid on kajastatud uuendatud standardis EVS 848 „Väliskanalisatsioonivõrk“. Muudatuste sisseviimisel lähtuti standardi EVS-EN 12056 „Gravity drainage systems inside buildings“ põhimõttest. Lisaks on uustöötlus standardi „Kinnistu kanalisatsioon“ edasiarendus ja erineb sellest nii mahu kui osaliselt ka sisu poolest, olles sellest põhjalikum ja konkreetsem. Arvestades erialainseneride praktilisi kogemusi on täpsustatud termineid, esitatud terminite ingliskeelne tõlge, muudetud tehnosüsteemide seletusi jms. Standardisse on lisatud teemaga seotud oluliste Euroopa standardite loetelu, aidates sellega orienteeruda valdkonnas ja pakkudes insenerile tehniliste lahenduste välja töötamisel eeskuju. Võrreldes algsega on standardisse lisatud hoone aluspõhja drenaaži ja kanalisatsioonivee eelpuhastuse peatükid, mis on oluliseks täienduseks hoone kanalisatsiooni projekteerimisel. Standardisse on lisatud juhendmaterjalide nimekiri hoone aluspõhja drenaaži lahendamiseks.

Standard history

Status
Date
Type
Name
01.06.2021
Main
05.03.2013
Main
Main
EVS 846:2003
This standard applies to property sewer system, through which the waste water flows into the city or town public sewerage or recipient. Property sewer system consists of  buildings sewer system, together with the equipments (blocking devices, pumping stations, treatment manholes) and  inside property situated system within the manholes and local treatment systems. Standard does not deal with water supply for firefighting. Standards must be followed in the design, installation, testing and re-construction of existing sewage systems.
*
*
*
PDF
26.84 € incl tax
PDF redline
34.89 € incl tax
Paper
26.84 € incl tax
Browse standard from 2.44 € incl tax
Standard monitoring

Customers who bought this item also bought

Main

EVS 848:2013

Sewer systems outside buildings
Withdrawn from 01.06.2021
Main

EVS 835:2014

Water supply systems inside buildings
Withdrawn from 01.04.2022
Main

EVS 865-1:2013

Description of building design. Part 1: Design note of preliminary design
Newest version Withdrawn from 02.08.2017
Main

EVS 921:2014

Water supply systems outside buildings
Withdrawn from 01.04.2022