Back

EVS 921:2014

Water supply systems outside buildings

General information
Withdrawn from 01.04.2022
Directives or regulations
None
Changes from previous version
Standardi uustöötlus on standardi EVS 847-3:2003 "Ühisveevärk. Osa 3: Veevärgi projekteerimine" edasiarendus ja erineb eelnevast nii pealkirja, mahu kui ka sisu poolest. Standardikavandis on täiendatud olemasolevaid peatükke, et anda täpsemat informatsiooni projekteerijatele ning ehitustööde tegijatele. Arvestades erialainseneride praktilisi kogemusi, on täpsustatud termineid, esitatud terminite ingliskeelsed tõlked, muudetud võrguelementide seletusi jms. Standardisse on lisatud asjakohaste oluliste Euroopa standardite loetelu, aidates seega valdkonnas orienteeruda ja pakkuda insenerile eeskuju tehniliste lahenduste välja töötamisel. Peamine muudatus võrreldes standardi vana versiooniga seisneb selles, et uus standard käsitleb veevarustuse välisvõrku nii kinnistute sees kui ka väljas sõltumata juriidilisest kuuluvusest; käsitlusala piiriks hoonega on välissein. Kuna standard EVS 847 koosneb kolmest osast, siis segaduste vältimiseks tehti ettepanek muuta standardi numbrit ja nime võrreldes varasemaga. Uus tähis ja pealkiri on: EVS 921 "Veevarustuse välisvõrk" (Water supply systems outside buildings). Muudatuste tegemisel lähtuti standardi EVS-EN 805 "Water supply - Requirements for systems and components outside buildings" põhimõttest.

Standard history

Status
Date
Type
Name
01.04.2022
Main
04.02.2014
Main
01.09.2003
Main
EVS 847-3:2003
Standard on rakendatav omandivormist sõltumata veevarustuse välisvõrkudele, sealhulgas veevõrgule alates veetöötlusjaamast või puurkaev-pumplast kuni hoonete välisseinani. Standard on aluseks veevõrgu projekteerimisel, veetorustike dimensioonimisel ja pumpade ning teiste abiseadmete valimisel ning on kasutatav nii uue veevõrgu rajamisel kui ka olemasoleva veevõrgu laiendamisel ja ümberehitamisel.
Standardis määratakse kindlaks funktsionaalsed nõuded veevarustuse välisvõrgule seoses planeerimise, projekteerimise, ehitamise, käitamise, hoolduse ja ekspluatatsiooniga ning tegevused nõuete täitmiseks.
*
*
*
PDF
31.72 € incl tax
Paper
31.72 € incl tax
Browse standard from 2.44 € incl tax
Standard monitoring

Customers who bought this item also bought

Main

EVS 835:2014

Water supply systems inside buildings
Withdrawn from 01.04.2022
Main

EVS 848:2013

Sewer systems outside buildings
Withdrawn from 01.06.2021
Main

EVS 846:2013

Draining system inside buildings
Withdrawn from 01.06.2021
Main

EVS 865-2:2014

Description of building design. Part 2: Design note of detailed design
Newest version Withdrawn from 02.08.2017