Back

EVS 848:2021

Sewer systems outside buildings

General information
Valid from 01.06.2021
Directives or regulations
None
Changes from previous version
See standard on standardi EVS 848:2013 edasiarendus ja erineb eelnevast nii mahu kui ka sisu poolest. Selles uustöötluses on täiendatud olemasolevaid peatükke, et anda täpsemat informatsiooni projekteerijatele ja ehitustööde tegijatele. Arvestades erialainseneride praktilisi kogemusi, on täpsustatud termineid, esitatud terminite ingliskeelne tõlge, muudetud võrguelementide seletusi jms. Standardisse on lisatud teemaga seotud oluliste Euroopa standardite loetelu, aidates sellega orienteeruda valdkonnas ja pakkuda insenerile tehniliste lahenduste väljatöötamisel eeskuju. Peamine muudatus võrreldes standardiga EVS 848:2013 seisneb selles, et selles standardis on uuendatud sademevee arvutuste aluseid, muudatuse aluseks on Eesti Maaülikooli koostatud uurimistöö „Sademeveesüsteemide projekteerimise aluste kaasajastamine“ (KIK projekt nr 15589, EMÜ 2020). Sademevee arvutuste alused on ühtlustatud standardiga EVS 846. See standardi uustöötlus on ajakohastatud kogu ulatuses.
Standard history
Status
Date
Type
Name
01.06.2021
Main
06.05.2013
Corrigendum
05.03.2013
Main
This Estonian standard applies to sewerage networks outside the building, i.e. from the last / outlet of the building (from the outer wall of the building) (EVS 846) or from the gutter to the place where the sewage water reaches the wastewater treatment plant or the sewage outlet. Pipelines under the building belong to the sewerage network if they are not part of the sewerage system of the building. The standard specifies the functional requirements for the sewerage network in relation to planning, design, construction, operation, maintenance and operation, and the activities to meet the requirements.
*
*
*
PDF
26.58 € incl tax
PDF redline
31.90 € incl tax
Paper
26.58 € incl tax
Price: 2.40 € incl tax
Standard monitoring
Customers who bought this item also bought
Main

EVS 846:2021

Draining system inside buildings
Newest version Valid from 01.06.2021
Main

EVS 932:2017

Construction design documents
Newest version Valid from 16.05.2017
Amendment

EVS 613:2001/A2:2016

Traffic signs - Application
Newest version Valid from 04.04.2016
Amendment

EVS 614:2008/A1:2016

Traffic markings - Application
Newest version Valid from 04.04.2016