Skip to main content
Back

EVS 848:2013

Sewer systems outside buildings

General information

Withdrawn from 01.06.2021
Base Documents
EVS 848:2013/AC:2013
Directives or regulations
None
Changes from previous version
Standardi uustöötluses käsitletakse hoonevälist kanalisatsioonivõrku [nii kinnistutel paiknevat kui ka ühiskanalisatsioonivõrku (torustikud, kaevud, pumplad, puhastusseadmed jms)] ja seoses sellega on korrigeeritud standardi pealkirja. Muudatuste tegemisel on lähtutud standardi EVS-EN 752 „Drain and sewer systems outside buildings“ põhimõttest. See uustöötlus on standardi „Ühiskanalisatsioonivõrk“ põhjalik edasiarendus ja erineb eelnevast tunduvalt nii pealkirja, mahu kui ka sisu poolest, olles märksa täpsem, selgem ja konkreetsem. Muudetud on standardi ülesehitust, lisatud on uusi teemasid ja olulist abimaterjali teatmelisade kujul. Standardisse on lisatud asjakohaste oluliste Euroopa standardite loetelu, aidates seega valdkonnas orienteeruda ning pakkudes insenerile eeskuju tehniliste lahenduste välja töötamisel. Erialainseneride praktilisi kogemusi arvestades on täpsustatud termineid, esitatud terminite ingliskeelne tõlge, täpsustatud kanalisatsioonivõrkude kirjeldusi, nende toimimisnõudeid jms. Eraldi on välja toodud kanalisatsioonivõrgu rajatiste kirjeldused ja nende toimimisnõuded. Suurt tähelepanu on pööratud kanalisatsioonivõrkude projekteerimisel süsteemi dimensioonimisele ja nõuetele süsteemi elementide valikul. Uued osad on järgmised: „Tingtähised ja lühendid“, „Kanalisatsioonivee puhastamine“, „Kanalisatsioonivõrgu ehitamine“ ning peatükid kasutamise ja hooldamise kohta. Ülejäänud osi on märkimisväärselt muudetud ja täiendatud, seda eriti pumplaid käsitlevas osas, kus on esitatud juhised pumplate kavandamiseks. Põhjalikum ja kaasaegsem on ka kanalisatsioonikaevude käsitlus.

Standard history

Status
Date
Type
Name
01.06.2021
Main
06.05.2013
Corrigendum
05.03.2013
Main
Main
EVS 848:2003
This standard applies to the design of  outside building self-flowing sewage networks, this means sewer systems from building or from storm water gully  up to treatment plant. Sewer piping and manifolds installed under buildings are included in the network when they are not part of site sewer system.

Required fields are indicated with *

*
*
*
PDF
39.04 € incl tax
PDF redline
50.75 € incl tax
Paper
39.04 € incl tax
Browse standard from 2.44 € incl tax
Standard monitoring

Customers who bought this item also bought

Main

EVS 846:2013

Draining system inside buildings
Withdrawn from 01.06.2021
Main

EVS 921:2014

Water supply systems outside buildings
Withdrawn from 01.04.2022
Main

EVS 865-1:2013

Description of building design. Part 1: Design note of preliminary design
Newest version Withdrawn from 02.08.2017
Main

EVS 835:2014

Water supply systems inside buildings
Withdrawn from 01.04.2022