Back

EVS 885:2005

Classification of construction costs

General information
Valid from 04.11.2005
Base Documents
prEVS 870;prEVS 881
Directives or regulations
None
Standard history
Status
Date
Type
Name
07.06.2010
Corrigendum
04.11.2005
Main
Standardis leiavad käsitlemist: • ehituskulude liigitus; • töömahtude mõõtmise ja tööde arvestamise reeglid. Standardi alusel ehituskulude liigitamine ning töömahtude arvutamise reeglite kasutamine loob võimaluse kulusid ühtviisi nimetada, määratleda ja mõista nii omaniku, tellija, projekteerijate kui ehitajate (pea- ja alltöövõtjate) ning projektiga seotud konsultantide poolt. Iga organisatsiooni (tellija-organisatsioon; projektbüroo; ehitusettevõte) siseselt võib liigitis toodud määranguid täpsustada ja põhjendatult ümber kujundada. Samas ei tohi sellised ettevõttesisesed muudatused saada takistuseks andmete esitamisel avalikkusele ning teistele osapooltele siis, kui vajatakse kirjeldusi käesolevas standardis toodud liigiti nõudeid järgides, näiteks riigihangete pakkumisdokumentides. Käesoleva standardi ehituskulude liigiti on kasutatav hoonete, insenerehitiste ja rajatiste ehitamise ning rekonstrueerimise ehitusprojekt- ja hankedokumentide koostamisel ning projekti arengu järgnevatel etappidel.
*
*
*
PDF
20.50 € incl tax
Paper
20.50 € incl tax
Price: 2.40 € incl tax
Standard monitoring
Customers who bought this item also bought
Main

EVS 811:2012

Building Design
Withdrawn from 16.05.2017
Main

EVS 932:2017

Construction design documents
Newest version Valid from 16.05.2017
Main

EVS 814:2003

Frost resistance of normal-weight concrete. Definitions, specifications and test method
Withdrawn from 15.04.2020
Main

EVS 843:2003

Town streets
Withdrawn from 04.04.2016