Back

EVS 846:2003

Site sewer system

General information
Withdrawn from 05.03.2013
Directives or regulations
None
Standard history
Status
Date
Type
Name
05.03.2013
Main
Käesolev standard kehtib kinnistu kanalisatsioonile, mille kaudu reoveed suubuvad linna või asula ühiskanalisatsiooni või veekogusse. Kinnistu kanalisatsiooni all mõeldakse hoonesisest veeneeludega ühendatud kanali-satsioonitorustikku koos võimalike lisaseadmetega (sulgeseadmed, pumplad, puhastusavad) ja kinnistu piires asuvat õuekanalisatsiooni koos kaevude ja võimalike kohtpuhastitega . Standardis ei käsitleta tulekustutusveega seonduvat. Standardi nõudeid tuleb täita nii uue kinnistu kanalisatsiooni projekteerimisel, paigaldamisel, katsetamisel kui ka olemasolevate kanalisatsioonisüsteemide ümberehitamisel.
*
*
*
PDF
19.32 € incl tax
Paper
19.32 € incl tax
Price: 2.40 € incl tax
Standard monitoring
Customers who bought this item also bought
Main

EVS 835:2003

Design of site water supply
Withdrawn from 04.02.2014
Main

EVS 848:2003

Municipal sewer system
Withdrawn from 05.03.2013
Main

EVS 847-3:2003

Municipal water supply - Part 3: Design of water supply system
Withdrawn from 04.02.2014
Main

EVS 812-6:2005

Fire safety constructions - Part 6: Firefighting water supply
Withdrawn from 04.04.2012