Back

EVS JUHEND 4:2023

Structure, formulation and presentation of an Estonian Standard and publication

General information
Valid from 01.09.2023
Directives or regulations
None
Changes from previous version
Peamised muudatused võrreldes juhendi 2021. aasta väljaandega on järgmised: — lisatud uued vormistusnõuded loetelude (sh kirjanduse loetelude) ja jooniste järele lisatud selgituste tekstide kohta; — lisatud uued tõlkesoovitused kirjanduse loetelus tõlgitava osa, standardite ülevõtmise osa ja ISO eessõnade kohta; — jaotis 5.16 viidud peatükki 6, mida on täiendatud; — uuendatud standardite ja standardilaadsete dokumentide tiitellehtede näidised (uus logo) ja eessõnad.

Standard history

Status
Date
Type
Name
01.09.2023
Main
17.08.2021
Main
This EVS Guide describes the rules for structure, formulation and presentation of Estonian standards, standard's alike documents and their drafts. The rules for amendments and corrigendums are described also.
*
*
*
PDF
27.60 € incl tax
Paper
27.60 € incl tax
Browse standard for 24 hours: 2.40 € incl tax
Standard monitoring