Skip to main content

Asutatud on projektkomitee EVS/PK 84 “Ehitusvaldkonnaga seotud kindlustus”

08.05.2024
Alternate Text

Roman_studio/Shutterstock.com

Projektkomitee EVS/PK 84 “Ehitusvaldkonnaga seotud kindlustus” on loodud ehitusvaldkonna kindlustuse standardite uustöötluste väljatöötamiseks.

Projektkomitee esimees on Karl Haavasalu Advokaadibüroost Barrister ning temaga koos asutasid komitee Eesti Ehituskonsultatsiooniettevõtete Liit, Novarc Group AS, If P&C Insurance AS, ERGO Insurance SE ja PZU Insurance.

Ehituskonsultantide vastutuskindlustus

Sellel aastal alustatakse standardi EVS 911:2018 “Ehituskonsultantide vabatahtliku erialase vastutuskindlustuse lepingute sõlmimine ja sisu“ uustöötluse koostamist.

Standard käsitleb:

– vabatahtliku vastutuskindlustuse olemust;

– ehituskonsultantide vabatahtliku erialase vastutuskindlustuse lepingu sõlmimist;

– ehituskonsultantide vabatahtliku erialase vastutuskindlustuse lepingu täitmist ning lõpetamist. Muu hulgas selgitatakse, millised on lepingupoolte peamised õigused ja kohustused.

Standardi muudatuse kavand planeeritakse valmis saada sügisel ning siis esitada ka avalikule arvamusküsitlusele. Jooksvalt saab ajakohast infot kavandi kohta standardimisprogrammist.

Ehituse koguriskikindlustus

Järgmisel aastal on võimalus projektkomitee raames hinnata standardi EVS 937:2020 „Ehituse koguriskikindlustuse lepingute sõlmimine ja sisu“ uustöötluse koostamise vajalikkust.

Selles Eesti standardis kirjeldatakse ehituse koguriskikindlustuse olemust. Ehituse koguriskikindlustus on vabatahtlik kindlustusliik, millega maandatakse ehitus-, renoveerimis-, rekonstrueerimis-, monteerimis-, lammutus- või paigaldustöödega ja muude sarnaste töödega seotud riske. Ehituse koguriskikindlustus on oma olemuselt varakindlustus.

Komitee tööga on oodatud liituma vastava valdkonna spetsialistid ettevõtetest ning avalikust sektorist.

Lisainformatsiooni saamiseks on EVS-i kontaktisikuks Jaana Oona.