Tagasi

EVS 812-1:2013

Ehitiste tuleohutus. Osa 1: Sõnavara

Üldinfo
Kehtetu alates 17.07.2017
Direktiivid või määrused
puuduvad
Muudatused, võrreldes eelmise versiooniga
Standardi uustöötlus muudab sõnavarastandardi lihtsamini kasutatavamaks ja mõistetavamaks. Standardist on välja jäetud korduvad ja samatähenduslikud terminid. Standardi uustöötlus vastab täna kehtivatele EVS 812 sarja standarditele ning Vabariigi Valitsuse määrusele 315 „Ehitisele ja selle osale esitatud tuleohutusnõuded“. Standardisarja EVS 812 terminitest on erandina välja jäetud mõisted, mille tähendus puudutas üksnes konkreetse standardi konteksti. Standardis on korrigeeritud mõisteid, mis on seoses standardisarja uuendamisega aastani 2013 muutunud. Mõistete väljajätmisel on lähtutud järgmistest kriteeriumitest: — mõiste on väga spetsiifiline ning on kasutatav ainult teatud standardite kontekstis (nt tulepüsivusarvutused, ventilatsioon, kütteseadmed ja korstnad); — tegemist on levinud mõistega füüsikas või konkreetses valdkonnas (nt veeauru kastepunkt, ripplagi, ringlusõhk); — mõiste sisaldab seadet, vahendit või lahendust, mida Eestis ei kasutata ning millele puuduvad konkreetsed nõuded (nt tulekahjutelefon, evakueerimissukk); — mõiste on samatähenduslik teise mõistega (suitsuava – suitsueemaldusava, suitsuekraan – suitsutõke).
Standardi ajalugu
Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
17.07.2017
Põhitekst
01.06.2016
Muudatus
02.04.2013
Põhitekst
Põhitekst
EVS 812-1:2005
See standard sätestab ehitusliku tuleohutuse mõisted, mis on kasutusel standardisarjas EVS 812 ning Vabariigi Valitsuse 27. oktoobri 2004. a määruses nr 315 (RT I 2004, 75, 525) „Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded“.
*
*
*
PDF
15,86 € koos KM-ga
Paber
15,86 € koos KM-ga
Sirvi standardit: 2,40 € koos KM-ga
Standardi monitooring
Teised on ostnud veel
Põhitekst + parandus

EVS 812-3:2013

Ehitiste tuleohutus. Osa 3: Küttesüsteemid
Kehtetu alates 02.04.2018
Põhitekst

EVS 812-4:2011

Ehitiste tuleohutus. Osa 4: Tööstus- ja laohoonete ning garaažide tuleohutus
Kehtetu alates 16.01.2018
Põhitekst + parandus

EVS 812-7:2008

Ehitiste tuleohutus. Osa 7: Ehitistele esitatava põhinõude, tuleohutusnõude tagamine projekteerimise ja ehitamise käigus
Kehtetu alates 16.05.2018
Põhitekst + parandus

EVS 812-2:2014

Ehitiste tuleohutus. Osa 2: Ventilatsioonisüsteemid
Uusim versioon Kehtiv alates 01.04.2014