Tagasi

EVS 871:2017

Tuletõkke- ja evakuatsiooni avatäited ja sulused. Kasutamine

Üldinfo
Kehtiv alates 03.05.2017
Direktiivid või määrused
puuduvad
Muudatused, võrreldes eelmise versiooniga
Selle standardi muutmine on seotud ehitistele esitatavate tuleohutusnõuete määruse muutmisega ja tuleohutust puudutavate Euroopa standardite muutmisega. Määruse „Ehitistele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“ uues versioonis on selle standardiga seoses peamise muudatusena toodud sisse suitsutõkkeukse kasutamise nõue. Samuti on väiksemaid muudatusi seoses nõuetega evakuatsioonile ja evakuatsiooni avatäidetele. Peamiselt on muudetud jaotisi 4.3 ja 6.5 ja peatükki 10 ning lisatud termin 3.2. Samuti on standardis tehtud toimetuslikke muudatusi.

Standardi ajalugu

Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
Põhitekst
03.05.2017
Põhitekst
06.12.2010
Põhitekst
See standard esitab nõuded tuletõkke- ja evakuatsiooniuste ning suluste kasutamisele ehitistes.
Selle standardi evakuatsiooni osa rakendatakse evakuatsiooniteedele jäävatele ustele, mis on tuletõkkefunktsiooniga või ilma selleta. Tuletõkke- ja evakuatsiooninõuete täitmise vajadus sõltub konkreetse avatäite asukohast ehitises.
Standardis ei käsitleta eritingimusi, mis võivad mitmesugustel põhjustel esineda inimeste luku taga hoidmisel (näiteks kinnipidamisasutustes vms juhtudel). Sellised lahendused tuleb igale konkreetsele ehitisele välja töötada järelevalveametkonnaga kooskõlastatult.
See standard ei kirjelda tuletõkke- ja evakuatsiooniuste ning nende suluste katsetamise metoodikat, mis on määratletud omaette normdokumentides.
Standard hõlmab üksnes tuletõkke- ja evakuatsiooniuste kasutamist, avatäidete omadused on kaetud asjakohaste harmoneeritud Euroopa tootestandarditega, näiteks EVS-EN 14351-1 (välisuksed), FprEN 14351-2 (siseuksed), EVS-EN 13241 (tööstusuksed), EVS-EN 16361 (masinkäitusega uksed) ja
EVS-EN 16034 (tule- ja suitsutõkkeuksed). Sama kehtib akna- ja uksetarvikute ning muude ehitustoodete kohta.
Standardi edaspidist kasutamist võivad mõjutada Eestis üle võetavaid avatäiteid puudutavad Euroopa standardid.
*
*
*
PDF
16,80 € koos KM-ga
PDF redline
21,84 € koos KM-ga
Paber
16,80 € koos KM-ga
Sirvi standardit: 2,40 € koos KM-ga
Standardi monitooring

Teised on ostnud veel

Põhitekst

EVS 812-4:2018

Ehitiste tuleohutus. Osa 4: Tööstus- ja laohoonete ning garaažide tuleohutus
Uusim versioon Kehtiv alates 16.01.2018
Põhitekst

EVS 812-7:2018

Ehitiste tuleohutus. Osa 7: Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded
Uusim versioon Kehtiv alates 16.05.2018
Põhitekst + parandus

EVS 812-3:2018

Ehitiste tuleohutus. Osa 3: Küttesüsteemid
Uusim versioon Kehtiv alates 02.04.2018
Põhitekst + parandus

EVS 812-2:2014

Ehitiste tuleohutus. Osa 2: Ventilatsioonisüsteemid
Uusim versioon Kehtiv alates 01.04.2014