Tagasi

EVS 906:2018

Mitteeluhoonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimissüsteemidele. Eesti rahvuslik lisa standardile EVS-EN 16798-3:2017

Üldinfo
Kehtiv alates 15.02.2018
Direktiivid või määrused
puuduvad
Muudatused, võrreldes eelmise versiooniga
Standardi uustöötluses on — täpsustatud algversiooni kasutamisel ilmnenud vajakajäämisi, — mõningal määral korrigeeritud õhuvahetuse normarve, — lisatud soovituslikud köökide väljatõmbe mahud; — lisatud juhised ventilatsioonisüsteemide elementide spetsifitseerimiseks; — üle kantud standardist EVS-EN 16798-3:2017 välja jäänud mõningad ventilatsiooni kavandamise seisukohalt olulised osad, mis olid kajastatud standardis EVS-EN 13779:2007.

Standardi ajalugu

Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
Põhitekst
prEVS 906
15.02.2018
Põhitekst
08.04.2010
Põhitekst
See Eesti standard käsitleb mitteeluhoonete ruumides nõutavate õhuparameetrite tagamist vajaliku õhuvahetuse organiseerimise teel, arvestades nii sise- kui välisõhu arvutuslike parameetrite, maksimaalselt lubatava mürataseme kui ka tervishoiu- ja ökonoomika¬alaste nõuetega. Standardis ei dubleerita standardis EVS-EN 16798-3:2017 esitatut, küll aga aktsepteeritakse standardis antud projekteerimiskriteeriume ja kõiki nõudeid nii ruumidele kui süsteemidele, samuti õhuliikide ja süsteemide spetsifitseerimist ning kõike, mis seondub sisekliimaga.
*
*
*
PDF
26,84 € koos KM-ga
PDF redline
34,89 € koos KM-ga
Paber
26,84 € koos KM-ga
Sirvi standardit alates 2,44 € koos KM-ga
Standardi monitooring

Teised on ostnud veel

Põhitekst

EVS-EN 16798-3:2017

Hoonete energiatõhusus. Hoonete ventilatsioon. Osa 3: Mitteeluhoonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimise süsteemidele (Moodulid M5-1, M5-4)
Uusim versioon Kehtiv alates 03.10.2017
Põhitekst + parandus

EVS 812-3:2018

Ehitiste tuleohutus. Osa 3: Küttesüsteemid
Uusim versioon Kehtiv alates 02.04.2018
Põhitekst + rahvuslik lisa

EVS-EN 16798-1:2019+NA:2019

Hoonete energiatõhusus. Hoonete ventilatsioon. Osa 1: Sisekeskkonna lähteandmed hoonete energiatõhususe projekteerimiseks ja hindamiseks, lähtudes siseõhu kvaliteedist, soojuslikust keskkonnast, valgustusest ja akustikast. Moodul M1-6
Uusim versioon Kehtiv alates 15.10.2019
Põhitekst + parandus

EVS 812-2:2014

Ehitiste tuleohutus. Osa 2: Ventilatsioonisüsteemid
Uusim versioon Kehtiv alates 01.04.2014