Tagasi

EVS-EN 16798-1:2019+NA:2019

Hoonete energiatõhusus. Hoonete ventilatsioon. Osa 1: Sisekeskkonna lähteandmed hoonete energiatõhususe projekteerimiseks ja hindamiseks, lähtudes siseõhu kvaliteedist, soojuslikust keskkonnast, valgustusest ja akustikast. Moodul M1-6

Üldinfo
Kehtiv alates 15.10.2019
Direktiivid või määrused
puuduvad

Standardi ajalugu

Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
15.10.2019
Põhitekst + rahvuslik lisa
15.10.2019
Põhitekst
15.10.2019
Rahvuslik lisa
See dokument määratleb sisekeskkonna parameetrite nõuded soojuslikule keskkonnale, siseruumi õhu kvaliteedile, valgustusele ja akustikale ning määratleb, kuidas kehtestada need parameetrid hoone süsteemide projekteerimisele ja energiaarvutustele.
See Euroopa standard sisaldab projekteerimise tingimusi kohalikele soojusliku ebamugavuse teguritele, tuuletõmbusele, kiirgustemperatuuri asümmeetriale, vertikaalsetele õhutemperatuuri erinevustele ja põrandapinna temperatuurile.
See Euroopa standard on kohaldatav kohtades, kus sisekeskkonna kriteeriumid on määratud inimkasutuse järgi ja kus tootmisel või protsessil ei ole olulist mõju sisekeskkonnale.
See Euroopa standard määratleb samuti asukate kasutusprofiilid, mida kasutada standardenergiaarvutustes ja kuidas kasutada erinevaid kriteeriumite kategooriaid sisekeskkonna jaoks.
Selle Euroopa standardi kriteeriumeid võib samuti kasutada rahvuslikes arvutusmeetodites. See standard määrab kriteeriumid sisekeskkonna jaoks, tuginedes olemasolevatele standarditele ja aruannetele, mis on loetletud normiviidetes või kirjanduses.
See Euroopa standard ei määratle projekteerimise meetodeid, kuid esitab lähteandmed hoone välispiirete, kütte, jahutuse, ventilatsiooni ja valgustuse projekteerimiseks.
Tabel 1 näitab selle standardi suhtelist positsiooni EPB standardite komplekti modulaarse struktuuri kontekstis, nagu esitatud standardis EN ISO 52000-1.
MÄRKUS 1  Sama tabel on leitav tehnilisest aruandest CEN ISO/TR 52000-2, kus iga mooduli kohta on esitatud asjakohase EPB standardi numbrid ja kaasnevad tehnilised aruanded, mis on avaldatud või koostamisel.
MÄRKUS 2  Moodulid esindavad EPB standardeid, kuigi üks EPB standard võib katta rohkem kui ühe mooduli ja üks moodul võib olla kaetud rohkem kui ühe FPB standardiga, näiteks vastavalt lihtsustatud ja detailne meetod. Vt ka peatükk 2 ning tabelid A.1 ja B.1.
*
*
*
PDF
33,60 € koos KM-ga
Paber
33,60 € koos KM-ga
Sirvi standardit: 2,40 € koos KM-ga
Standardi monitooring

Teised on ostnud veel

Põhitekst

EVS 906:2018

Mitteeluhoonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimissüsteemidele. Eesti rahvuslik lisa standardile EVS-EN 16798-3:2017
Uusim versioon Kehtiv alates 15.02.2018
Põhitekst

EVS-EN 16798-3:2017

Hoonete energiatõhusus. Hoonete ventilatsioon. Osa 3: Mitteeluhoonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimise süsteemidele (Moodulid M5-1, M5-4)
Uusim versioon Kehtiv alates 03.10.2017
Põhitekst

EVS 846:2021

Hoone kanalisatsioon
Uusim versioon Kehtiv alates 01.06.2021
Põhitekst

EVS-EN 1264-4:2021

Veepõhised piirdesisesed kütte- ja jahutussüsteemid. Osa 4: Paigaldamine
Uusim versioon Kehtiv alates 01.07.2021