Tagasi

EVS-EN 16798-3:2017

Hoonete energiatõhusus. Hoonete ventilatsioon. Osa 3: Mitteeluhoonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimise süsteemidele (Moodulid M5-1, M5-4)

Üldinfo
Kehtiv alates 03.10.2017
Alusdokumendid
EN 16798-3:2017
Direktiivid või määrused
puuduvad

Standardi ajalugu

Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
Põhitekst
prEN 16798-3
03.10.2017
Põhitekst
03.02.2010
Parandus
04.07.2007
Põhitekst
Selles Euroopa standard käsitleb ventilatsioonisüsteemide ja õhu ning ruumi konditsioneerimise süsteemide projekteerimist ja ehitamist inimeste kasutatavates mitteeluhoonetes, välja arvatud tööstuslikud kasutusalad. Standard keskendub erinevate, nende süsteemide puhul oluliste parameetrite määratlemisele.
Selles Euroopa standardis esitatud projekteerimise juhised ja kaasnev CEN/TR 16798-4 on põhiliselt kohaldatavad mehaanilise sissepuhke ja/või väljapuhkega ventilatsioonisüsteemidele. Loomulikke ventilatsioonisüsteeme või hübriidsüsteemi loomuliku ventilatsiooni osasid see Euroopa standard ei kata. Selliste süsteemide projekteerimise informatiivsetele juhistele on viidatud tehnilises aruandes.
See standard ei hõlma elamute ventilatsiooni. Elamute ventilatsioonisüsteemide toimimist käsitletakse dokumentides EN 15665 ja CEN/TR 14788.
Liigitamisel kasutatakse jaotamist erinevatesse kategooriatesse. Mõned väärtused esitatakse koos näidetega, nõuete puhul tuuakse välja tüüpilised vahemikud koos vaikeväärtustega. Selles Euroopa standardis antud vaikeväärtused ei ole kohustuslikud ja neid tuleks kasutada ainult siis, kui muid väärtusi ei ole spetsifitseeritud. Liigitus peaks alati olema kooskõlas ehitise tüübi ja kasutusotstarbega ning juhul, kui selles Euroopa standardis esitatud näiteid ei rakendata, tuleks liigitamise aluseid selgitada.
MÄRKUS 1  Erinevates standardites võivad sama parameetri kategooriate nimetused olla erinevad, erineda võivad ka kategooriate sümbolid.
Tabel 1 näitab selle Euroopa standardi suhtelist positsiooni EPB standardite komplekti modulaarses struktuuris, nagu on esitatud standardis EN ISO 52000-1.
MÄRKUS 2   Sama tabeli võib leida tehnilises aruandes CEN ISO/TR 52000-2, kus iga mooduli kohta on esitatud asjakohaste EPB standardite numbrid ja kaasnevad tehnilised aruanded, mis on avaldatud või koostamisel.
MÄRKUS 3  Moodulid esindavad EPB standardeid, kuigi üks EPB standard võib katta rohkem kui ühe mooduli ja üks moodul võib olla kaetud rohkem kui ühe EPB standardiga, näiteks vastavalt lihtsustatud ja detailne meetod. Vaata ka peatükki 2 ja tabeleid A.1 ja B.1.
*
*
*
PDF
27,60 € koos KM-ga
PDF redline
35,88 € koos KM-ga
Paber
27,60 € koos KM-ga
Sirvi standardit 24 tunni jooksul: 2,40 € koos KM-ga
Standardi monitooring

Teised on ostnud veel

Põhitekst

EVS 906:2018

Mitteeluhoonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimissüsteemidele. Eesti rahvuslik lisa standardile EVS-EN 16798-3:2017
Uusim versioon Kehtiv alates 15.02.2018
Põhitekst + parandus

EVS 812-3:2018

Ehitiste tuleohutus. Osa 3: Küttesüsteemid
Uusim versioon Kehtiv alates 02.04.2018
Põhitekst + muudatus

EVS 812-6:2012+A1+A2

Ehitiste tuleohutus. Osa 6: Tuletõrje veevarustus
Uusim versioon Kehtiv alates 03.10.2017
Põhitekst

EVS 812-4:2018

Ehitiste tuleohutus. Osa 4: Tööstus- ja laohoonete ning garaažide tuleohutus
Uusim versioon Kehtiv alates 16.01.2018