Tagasi

EVS-EN 12007-1:2012

Gaasitaristu. Torustikud maksimaalse töörõhuga kuni 16 bar (kaasa arvatud). Osa 1: Üldised talitluslikud nõuded

Üldinfo
Kehtiv alates 05.09.2012
Alusdokumendid
EN 12007-1:2012
Direktiivid või määrused
puuduvad

Standardi ajalugu

Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
05.09.2012
Põhitekst
Põhitekst
See Euroopa standard sisaldab üldisi talitluslikke nõudeid gaasitorustikele kuni tarnepunktini ning maa-aluste torustike kohta ka pärast tarnepunkti. Torustikud on maksimaalse töörõhuga kuni ja kaasa arvatud 16 baari ning on ette nähtud küttegaasidele vastavalt standardi EN 437:1993+A1:2009 tabelile 1. See rakendub torustike projekteerimisele, ehitamisele, kasutuselevõtu kontrollile, kasutusest eemaldamisele, hooldamisele, renoveerimisele, laiendamisele ja teistele nendega kaasnevatele töödele.
Standardit ei rakendata nende gaasivarustussüsteemide materjalide, projektide, ehitamise, katsetamise ja kontrolli kohta, mis olid kasutuses enne selle Euroopa standardi avaldamist. Samas kehtib antud standard kõigi gaasivarustussüsteemide käitamise, hooldamise, renoveerimise ja laiendamise kohta.
Spetsiaalsed talitluslikud nõuded polüetüleenist torustike kohta on toodud standardis EN 12007-2, terastorustike kohta standardis EN 12007-3 ja torustike renoveerimise kohta standardis EN 12007-4. Hoonetes asuvate torustike talitluslikud nõuded on toodud standardis EN 1775. Talitluslikud nõuded tarnetorustikele on toodud standardis prEN 12007-5.
Talitluslikud nõuded surveproovi, kasutuselevõtu kontrolli ja kasutusest eemaldamise kohta on toodud standardis EN 12327.
Talitluslikud nõuded mõõtejaamade kohta on toodud standardis EN 1776.
Talitluslikud nõuded rõhureguleerjaamade kohta on toodud standardis EN 12186.
Talitluslikud nõuded tarnetorustike rõhureguleerseadmete kohta on toodud standardis EN 12279.
Talitluslikud nõuded gaasi ülekande kohta on toodud standardis EN 1594.
See Euroopa standard sätestab gaasitaristu üldised põhiprintsiibid. Standardi kasutajad peaksid olema teadlikud, et CEN-i liikmesriikides võivad olla üksikasjalikumad standardid ja/või eeskirjad. See standard on mõeldud kasutamiseks koos nende liikmesriikide standardite ja/või eeskirjadega, mis konkretiseerivad ülalnimetatud põhiprintsiibid.
Konfliktide puhul, kui riigisisesed õigusaktid/juhendid esitavad suuremaid piiranguid kui see Euroopa standard, on riiklikud õigusaktid/juhendid prioriteetsed, nagu on selgitatud dokumendis CEN/TR 13737 (selle kõik osad).
CEN/TR 13737 (selle kõik osad) esitavad:
- kõigi liikmesriigis rakenduvate õigusaktide/juhendite selgituse;
- asjakohastel juhtudel kõrgendatud riiklikud nõuded;
- kontaktaadress ajakohase info saamiseks riigis.
*
*
*
PDF
20,74 € koos KM-ga
Paber
20,74 € koos KM-ga
Sirvi standardit alates 2,44 € koos KM-ga
Standardi monitooring

Teised on ostnud veel

Põhitekst

EVS-EN 12007-2:2012

Gaasitaristu. Torustikud maksimaalse töörõhuga kuni 16 bar (kaasa arvatud). Osa 2: Talitluslikud erinõuded polüetüleentorustikele (MOP kuni 10 bar [kaasa arvatud])
Uusim versioon Kehtiv alates 05.09.2012
Põhitekst

EVS-EN 12327:2012

Gaasitaristu. Surveproov, kasutusse võtmine ja kasutusest eemaldamine. Talitluslikud nõuded
Uusim versioon Kehtiv alates 05.09.2012
Põhitekst

EVS-EN 12007-4:2012

Gas infrastructure - Pipelines for maximum operating pressure up to and including 16 bar - Part 4: Specific functional requirements for renovation
Uusim versioon Kehtiv alates 05.09.2012
Põhitekst

EVS-EN 12007-3:2015

Gaasivarustussüsteemid. Torustikud maksimaalse töörõhuga kuni 16 bar, kaasa arvatud. Osa 3: Erisoovitused terastorustikele
Uusim versioon Kehtiv alates 04.11.2015