Tagasi

EVS-EN 12732:2013+A1:2014

Gaasivarustussüsteemid. Terastorustiku keevitamine. Talitluslikud nõuded

Üldinfo
Kehtetu alates 01.04.2022
Alusdokumendid
EN 12732:2013+A1:2014
Tegevusala (ICS grupid)
25.160.40 Keevisliited
Direktiivid või määrused
puuduvad

Standardi ajalugu

Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
01.04.2022
Põhitekst
05.06.2014
Põhitekst + muudatus
04.07.2013
Põhitekst
EVS-EN 12732:2013
See Euroopa standard sisaldab nõudeid mittetoksilise ja mittesööbiva, standardile EN ISO 13686 vastava maagaasi ja mittetraditsiooniliste gaaside, nagu sissejuhitav biometaan, maismaal paiknevate varustussüsteemide terastorujuhtmetele ja torustikele, kaasa arvatud töötavad torujuhtmed, paigaldamisel ja täiustamisel kasutatavate keevisliidete valmistamisele ja katsetamisele kõigis rõhupiirkondades, kus — torujuhtme elemendid on tehtud mittelegeer- või madallegeer-süsinikterasest; — torujuhe ei asetse äri- või tööstushoonetes kui tehnoloogilise protsessi integreeritud osa, välja arvatud kõik selliseid hooneid varustavad torujuhtmed ja seadmed; — torustik ei asetse standardile EN 1775 vastavas majapidamisvõrgus; — süsteemi arvutustemperatuur on vahemikus –40 °C kuni 120 °C kaasa arvatud. Maismaal paiknevate gaasijuhtmed ja torustikud, kaasa arvatud töötavad torujuhtmed, kõigis rõhupiirkondades standardile EN ISO 13686 vastavate mittetoksiliste ja mittesööbivate gaaside transportimiseks ja mittetraditsiooniliste standardi EN ISO 13686 nõudeid täitvate gaaside transportimiseks, igaühele neist on tehtud talitlustike nõuete tehniline hindamine (nagu on sissejuhitav biometaan), tagamaks, et seal ei ole ühtegi gaaside koostisosa või gaaside omadustest, mis võib mõjutada torujuhtme terviklikkust. Standard ei rakendu keevisõmblustele, mis on valmistatud enne selle Euroopa standardi väljaandmist. Tabel 1 määrab rakendusvaldkonnad kvaliteedinõuete kategooriatele funktsioonina töörõhust ja kasutatud torumaterjalidest. Tabel 1 — Kvaliteedinõuete kategooriate määramine Kvaliteedinõuete kategooria Tegevuspiirkond rakendub B Rõhu piirkond ja põhimaterjal ≤ 5 bar Grupp 1.1, 1.2 ja 1.4 tehnilise aruande CEN ISO/TR 15608 järgi Rt 0,5 ≤ 360 N/mm2 Kasutusnäited: jaotus- ja tarnetorud gaasijaotus-süsteemides, jaamade torustik C Rõhu piirkond ja põhimaterjal > 5 bar ≤ 16 bar Grupp 1.1, 1.2 ja 1.4 tehnilise aruande CEN ISO/TR 15608 järgi Rt 0,5 ≤ 360 N/mm2 Kasutusnäited: torujuhtmed, kaasa arvatud torustikud jaamades ja gaasijaotus-süsteemides D Rõhu piirkond ja põhimaterjal > 16 bara Grupp 1, 2 ja 3 tehnilise aruande CEN ISO/TR 15608 järgi Kasutusnäited: torujuhtmed, kaasa arvatud torustikud jaamades ja gaasi ülekande-süsteemides Selgitus Rt 0,5 on spetsifitseeritud alumine voolavuspiir standardi EN ISO 3183 järgi. MÄRKUS 1 „Kategooria A“ torustikele rõhuga kuni ja kaasa arvatud 100 mbar, nagu on märgitud eelmises standardi EN 12732:2000 versioonis, on lülitatud „B-kategooria“ rõhkude vahemikku ja on kustutatud sellest tabelist. MÄRKUS 2 Gaasivarustussüsteemid suurimale töörõhule MOP kuni ja kaasa arvatud 16 bar on üldiselt pühendatud gaasijaotusele. a Torujuhtmed, milles arvutusrõhul seina ristvenituspinge on kuni 30 % alumisest voolavuspiirist (Rt 0,5) ja mida kasutatakse rõhul kuni 24 bar, võivad olla paigutatud kvaliteedinõuete kategooriasse C torujuhtme operaatori poolt. Lisanõuded võivad olla spetsifitseeritud, näiteks — pingele torujuhtmetes ja torustikusüsteemides, — materjalidele, — liini trassidele, — projekteerimisele või keevitamise sooritustehnikale, kui neid peetakse kriitiliseks. See Euroopa standard spetsifitseerib üldised põhiprintsiibid gaasivarustussüsteemidele. Selle Euroopa standardi kasutajad peaksid olema teadlikud, et CEN-i liikmesmaades võivad olla enam detailiseeritud rahvuslikud standardid ja/või tegevusjuhised. Lahkhelide korral, kui riikliku seadustiku/reeglistiku nõuded on rangemad selle standardi nõuetest, tuleb eesõigus anda riiklikule seadustikule/reeglistikule, nagu on näidatud tehnilises aruandes CEN/TR 13737 (kõik osad). MÄRKUS CEN/TR 13737 (kõik osad) sisaldab — riigis kohalduvate asjakohaste seadustike/reeglistike selgitust; — kui on asjakohane, enam piiravaid riiklikke nõudeid; — riiklikku viimase info saamise kontaktpunkti.
*
*
*
PDF
27,60 € koos KM-ga
Paber
27,60 € koos KM-ga
Sirvi standardit: 2,40 € koos KM-ga
Standardi monitooring

Teised on ostnud veel

Põhitekst

EVS-EN 12327:2012

Gaasitaristu. Surveproov, kasutusse võtmine ja kasutusest eemaldamine. Talitluslikud nõuded
Uusim versioon Kehtiv alates 05.09.2012
Põhitekst

EVS-EN 12007-1:2012

Gaasitaristu. Torustikud maksimaalse töörõhuga kuni 16 bar (kaasa arvatud). Osa 1: Üldised talitluslikud nõuded
Uusim versioon Kehtiv alates 05.09.2012
Põhitekst

EVS-EN 12007-2:2012

Gaasitaristu. Torustikud maksimaalse töörõhuga kuni 16 bar (kaasa arvatud). Osa 2: Talitluslikud erinõuded polüetüleentorustikele (MOP kuni 10 bar [kaasa arvatud])
Uusim versioon Kehtiv alates 05.09.2012
Põhitekst

EVS-EN 12279:2007

Gaasivarustussüsteemid. Gaasi tarnetorustike rõhureguleerpaigaldised. Talituslikud nõuded KONSOLIDEERITUD TEKST
Uusim versioon Kehtiv alates 08.01.2008