Tagasi

EVS-EN 13598-1:2010

Maa-alused surveta drenaaži ja kanalisatsiooni plasttorustikud. Plastifitseerimata polüvinüülkloriid (PVC-U), polüpropüleen (PP) ja polüetüleen (PE). Osa 1: Torustiku hooldusliitmike, sealhulgas madalate kontrollkaevude spetsifikatsioonid

Üldinfo
Kehtetu alates 15.05.2020
Alusdokumendid
EN 13598-1:2010
Direktiivid või määrused
puuduvad

Standardi ajalugu

Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
15.05.2020
Põhitekst
05.01.2011
Põhitekst
Põhitekst
EVS-EN 13598-1:2003
See Euroopa standard täpsustab määratlusi ja nõudeid plastifitseerimata polüvinüülkloriidist (PVC-U), polüpropüleenist (PP) ja polüetüleenist (PE) hooldusliitmikele, mis vastavalt standardile EN 476 on ette nähtud kasutamiseks maa-alustes surveta drenaaži- ja kanalisatsioonitorustikes:
a)  väljaspool hoonet (rakendusala kood „U“) olevad tooted märgistatakse „U“ ja
b)  nii hoone sees (rakendusala kood „D“) olevad maa-alused kui ka väljaspool hoonet (rakendusala kood „U“) olevad tooted märgistatakse „UD“.
See määrab ka standardis viidatud katsemeetodite katseparameetrid.
Selle standardiga on hõlmatud järgmised hooldusliitmikud:
  suletava puhastusavaga liitmik;
  puhastusluugid;
  puhastuskolmikud;
  mehaanilised torusadulad;
  maksimaalselt 1,25 m sügavusega madalad kontrollkaevud kasutamiseks väljaspool liiklusala.
MÄRKUS 1   EN 476:1997 jaotises 6.1.3 määratletud kontrollkaevudel on tõusutoru DN/ID alla 800 mm.
MÄRKUS 2   Rakendusalas U kasutatavaid sügavaid kontrollkaeve ja kaeve käsitletakse selle standardi osas 2.
Liitmike valmistamiseks võib kasutada eri meetodeid, nt survevalu, rotatsiooni vormimine, spiraalne pealekerimine, või valmistada need teiste standardite põhjal tehtud osadest.
Ühendamised võivad olla:
  elastomeerse rõngastihendiga toruliide;
  PVC-U tsementeeritud toruliide;
  PP ja PE keevitatud toruliide.
MÄRKUS 3  Torusid, liitmikke ja teisi osi, mis vastavad mis tahes peatükis 2 loetletud plastoodete standardile, võib kasutada koos sellele standardile vastavate hooldusliitmikega, eeldusel et nad vastavad peatükis 6 esitatud liite mõõdu nõuetele ja tabelis 6 toodud nõuetele.
*
*
*
PDF
16,80 € koos KM-ga
Paber
16,80 € koos KM-ga
Sirvi standardit 24 tunni jooksul: 2,40 € koos KM-ga
Standardi monitooring

Teised on ostnud veel

Põhitekst

EVS-EN 13598-2:2016

Maa-alused surveta drenaaži ja kanalisatsiooni plasttorustikud. Plastifitseerimata polüvinüülkloriid (PVC-U), polüpropüleen (PP) ja polüetüleen (PE). Osa 2: Hooldus- ja kontrollkaevude spetsifikatsioonid
Kehtetu alates 02.06.2020
Põhitekst

EVS 875-13:2016

Vara hindamine. Osa 13: Keskkonnakvaliteedi, maakasutuse piirangute ja looduskaitse arvestamine kinnisvara hindamisel
Uusim versioon Kehtiv alates 01.11.2016
Põhitekst + parandus

EVS-EN 1916:2003

Sarrustamata ja teraskiu või sarrusega sarrustatud betoontorud ja -liitmikud
Uusim versioon Kehtiv alates 01.03.2003
Põhitekst

CEN/TS 13598-3:2012

Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Unplasticized poly(vinyl chloride)(PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE) - Part 3: Guidance for assessment of conformity
Kehtetu alates 01.12.2021