Tagasi

EVS 875-13:2016

Vara hindamine. Osa 13: Keskkonnakvaliteedi, maakasutuse piirangute ja looduskaitse arvestamine kinnisvara hindamisel

Üldinfo
Kehtiv alates 01.11.2016
Direktiivid või määrused
puuduvad
Muudatused, võrreldes eelmise versiooniga
Tulenevalt muudatustest rahvusvahelises varahindamise standardis (IVS), Eesti seadusandluses, standardite töörühma seisukohtades ja ekspertiisi teostajate arvamustes on sellesse standardisse, mis on standardi EVS 875-13:2011 uustöötlus, sisse viidud järgmised olulisemad muudatused: 1) uuendatud ja standardi ülejäänud osadega on ühtlustatud terminoloogiat; 2) kehtivate õigusaktidega on kooskõlla viidud keskkonna ja planeeringute valdkonnaga seonduvad juhised; 3) lisatud on hoone sisekeskkonna, energiatõhususega seonduvaid juhiseid; 4) esitatud on seoseid tervishoiu, tööohutuse ja kestlikkusega.
Standardi ajalugu
Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
01.11.2016
Põhitekst
06.09.2011
Põhitekst
Standardisari EVS 875 käsitleb vara hindamist. Standardite kasutusalad on vara hindamise ja hinnangute kasutamisega seotud tegevused, eelkõige laenutagatiste ja finantsaruandlusega seotud tegevused. Standardite kasutajad on vara hindajad, kinnisvaraspetsialistid, ehitusspetsialistid, keskkonnaspetsialistid, finantsaruandlusega tegelevad spetsialistid (raamatupidajad, audiitorid), krediidiasutused, kõrgemad õppeasutused. Standardisari loob aluse vara hindamise ühtsele käsitlusele, rahuldades nii era- kui ka avaliku sektori vajadusi. See standard käsitleb hindamise põhimõtteid keskkonnaohtude ja -riskide, looduskaitse ja maakasutuse, sh planeeringutest tulenevate, piirangute kontekstis. Standardi uustöötlusse on lisatud hoone sisekeskkonnaga seonduvat, kuid endiselt on kõrvale jäetud muinsuskaitsest tulenevad piirangud. Tegemist on standardi EVS 875-13:2011 „Vara hindamine. Osa 13: Keskkonnariskide, maakasutuse piirangute ja looduskaitse arvestamine kinnisvara hindamisel“ uustöötlusega.
*
*
*
PDF
18,48 € koos KM-ga
Paber
18,48 € koos KM-ga
Hind: 2,40 € koos KM-ga
Standardi monitooring
Teised on ostnud veel
Põhitekst

EVS 875-7:2016

Vara hindamine. Osa 7: Hinnangu läbivaatus
Uusim versioon Kehtiv alates 01.11.2016
Põhitekst

EVS 875-6:2016

Vara hindamine. Osa 6: Hindamine laenamise eesmärgil
Uusim versioon Kehtiv alates 03.01.2017
Põhitekst + parandus

EVS-EN 1916:2003

Sarrustamata ja teraskiu või sarrusega sarrustatud betoontorud ja -liitmikud
Uusim versioon Kehtiv alates 01.03.2003
Põhitekst

EVS-EN 13598-1:2010

Maa-alused surveta drenaaži ja kanalisatsiooni plasttorustikud. Plastifitseerimata polüvinüülkloriid (PVC-U), polüpropüleen (PP) ja polüetüleen (PE). Osa 1: Torustiku hooldusliitmike, sealhulgas madalate kontrollkaevude spetsifikatsioonid
Kehtetu alates 15.05.2020