Tagasi

EVS 875-7:2016

Vara hindamine. Osa 7: Hinnangu läbivaatus

Üldinfo
Kehtiv alates 01.11.2016
Direktiivid või määrused
puuduvad
Muudatused, võrreldes eelmise versiooniga
Tulenevalt muudatustest rahvusvahelises varahindamise standardis (IVS), Eesti seadusandluses, standardite töörühma seisukohtades ja ekspertiisi teostajate arvamustes on sellesse standardisse, mis on standardi EVS 875-7:2011 uustöötlus, sisse viidud järgmised olulisemad muudatused: 1) standardi terminoloogia on viidud kooskõlla standardisarja EVS 875 muude osadega; 2) hinnangu läbivaatuse liigitus ja toimingud viidi vastavusse IVS liigitusega; 3) võttes aluseks puudused viimaste aastate eksperthinnangutes, on uuendatud eksperthinnangutes esinevate puuduste näited; 4) arvesse on võetud hindamise aruande täiendused, mis on toodud standardi EVS 875 osa 4 uustöötluses.
Standardi ajalugu
Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
01.11.2016
Põhitekst
05.12.2011
Põhitekst
Standardisari EVS 875 käsitleb vara hindamist. Standardite kasutusalad on vara hindamise ja hinnangute kasutamisega seotud tegevused, eelkõige laenutagatiste ja finantsaruandlusega seotud tegevused. Standardite kasutajad on vara hindajad, kinnisvaraspetsialistid, ehitusspetsialistid, keskkonnaspetsialistid, finantsaruandlusega tegelevad spetsialistid (raamatupidajad, audiitorid), krediidiasutused, kõrgemad õppeasutused. Standardisari loob aluse vara hindamise ühtsele käsitlusele, rahuldades nii era- kui ka avaliku sektori vajadusi. See Eesti standard on standardisarja EVS 875 „Vara hindamine“ osa, milles käsitletakse hinnangu läbivaatamise eesmärke, liike, protseduuri, hinnangu läbivaataja pädevust ja seost hindamise heade tavadega. Tegemist on standardi EVS 875-7:2011 „Vara hindamine. Osa 7: Hinnangu läbivaatus“ uustöötlusega.
*
*
*
PDF
13,08 € koos KM-ga
Paber
13,08 € koos KM-ga
Hind: 2,40 € koos KM-ga
Standardi monitooring
Teised on ostnud veel
Põhitekst

EVS 875-13:2016

Vara hindamine. Osa 13: Keskkonnakvaliteedi, maakasutuse piirangute ja looduskaitse arvestamine kinnisvara hindamisel
Uusim versioon Kehtiv alates 01.11.2016
Põhitekst

EVS 875-6:2016

Vara hindamine. Osa 6: Hindamine laenamise eesmärgil
Uusim versioon Kehtiv alates 03.01.2017
Põhitekst

EVS 875-4:2015

Vara hindamine. Osa 4: Hindamise head tavad ja hindamistulemuste esitamine
Uusim versioon Kehtiv alates 03.12.2015
Põhitekst

EVS 875-5:2016

Vara hindamine. Osa 5: Hindamine finantsaruandluse eesmärgil
Uusim versioon Kehtiv alates 02.03.2016