Tagasi

EVS-EN 15746-1:2021

Raudteealased rakendused. Rööbastee. Maanteel ja raudteel liikuvad masinad ning juurdekuuluv lisavarustus. Osa 1: Tehnilised nõuded liikumisele ja töötamisele

Üldinfo
Kehtiv alates 15.01.2021
Alusdokumendid
EN 15746-1:2020
Tegevusala (ICS grupid)
93.100 Raudtee-ehitus
Direktiivid või määrused
puuduvad
Standardi ajalugu
Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
15.01.2021
Põhitekst
02.11.2011
Põhitekst + muudatus
1.1 Üldist Selles dokumendis käsitletakse tehnilisi nõudeid, et minimeerida konkreetseid maanteel ja raudteel liikurmasinate (edaspidi: masinate) ja nendega seotud seadmete raudteespetsiifilisi ohte, mis võivad tekkida masinate kasutusse võtmisel, kasutamisel ja hooldamisel, kui neid teostatakse tootja või tema volitatud esindaja spetsifikatsioonide kohaselt. Need riskid on tavaliselt ühised rööpmelaiusest olenemata. Lisanõudeid võib siiski kohaldada kitsarööpmeliste või laia rööpmelaiusega raudteeliinidega taristul liikumisele ja seal töötamisele, raudteedele, mis kasutavad muud liikumisviisi kui raudtee ja raudteerataste vahelist haardumist, ning maa-alustele taristutele. See dokument on kohaldatav ka masinatele ja nendega seotud seadmetele, mis tööolekus toetuvad osaliselt ballastile või kuhjetele. Sellised masinad on võimelised maapinnal iseseisvalt edasi liikuma. See dokument ei rakendu — masina töö kvaliteedi ja tootlikkuse nõuetele; — masina käitaja poolt masinate kasutamiseks kehtestatud erinõuetele, mis lepitakse tootja ja raudteeinfra ettevõtja vahel eraldiseisvate läbirääkimiste käigus kokku; — liikumisele ja töötamisele rööbasteel mitteasumise korral; — masinatele, mis on ajutiselt paigaldatud eraldiseisvatele masinatele, ja nendega seotud seadmetele; — mahatõstetavatele masinatele, nagu on määratletud terminis 3.2; — haagistele, nagu on määratletud terminis 3.3, sealhulgas maanteel ja raudteel kasutatavatele haagistele. Sõidukeid, mis ise ei ole rööbasjuhitavad, kuid mille lisaseadmed on rööbasjuhitavad, ei arvata maanteel ja raudteel liikuvateks masinateks. Selle dokumendi nõudeid on muudetud ja täiendatud standardis EN 15746-4 sisalduvate nõuetega masinatele, mis on projekteeritud ja mõeldud linnaraudteedel kasutamiseks. Selles dokumendis ei määratleta lisanõudeid — erieeskirjade alusel, nt võimaliku plahvatusohuga keskkondades kasutamisele; — looduslikest põhjustest tulenevatele ohtudele, nt maavärinale, äikesele, üleujutustele; — töömeetoditele; — töötamisele rasketes töötingimustes, mis nõuavad erimeetmeid, nt tööle tunnelites või kraavides, äärmuslikes keskkonnatingimustes, näiteks külmumistemperatuuril, kõrgetel temperatuuridel, söövitavas keskkonnas, troopilises keskkonnas, saastavas keskkonnas, tugevates magnetväljades; — tarkvara vigadest tulenevatele ohtudele; — vabalt liikuda võivate riputatud koormate käsitsemisel tekkivatele ohtudele. Maanteel ja raudteel liikuva masina puhul eeldatakse, et EL-is kasutusse lubatud baassõiduk tagab enne ümberehitamist kavandatud põhifunktsioonide jaoks aktsepteeritava ohutustaseme. Kui konkreetses peatükis pole sõnaselgelt öeldud teisiti, ei käsitleta seda konkreetset aspekti selles Euroopa standardis. Muid rööbasteedel kasutatavaid rööbasteede rajamise ja hooldamise masinaid käsitletakse teistes Euroopa standardites, vt lisa F. 1.2 Selle dokumendi kehtivus See dokument rakendub kõikidele masinatele, mis tellitakse ühe aasta jooksul pärast seda, kui CEN on kinnitanud selle dokumendi avaldamiskuupäeva.
*
*
*
PDF
26,58 € koos KM-ga
PDF redline
31,90 € koos KM-ga
Paber
26,58 € koos KM-ga
Hind: 2,40 € koos KM-ga
Standardi monitooring
Teised on ostnud veel
Põhitekst

EVS-EN 15746-2:2020

Raudteealased rakendused. Rööbastee. Maanteel ja raudteel liikuvad masinad ning juurdekuuluv lisavarustus. Osa 2: Üldised ohutusnõuded
Uusim versioon Kehtiv alates 31.12.2020
Põhitekst

EVS-EN 15746-3:2020

Raudteealased rakendused. Rööbastee. Maanteel ja raudteel liikuvad masinad ning juurdekuuluv lisavarustus. Osa 3: Käitamise tehnilised nõuded
Uusim versioon Kehtiv alates 31.12.2020
Põhitekst

EVS-EN 15746-4:2020

Railway applications - Track - Road-rail machines and associated equipment - Part 4: Technical requirements for running, travelling and working on urban rail
Uusim versioon Kehtiv alates 31.12.2020
Põhitekst

EVS-EN 62625-1:2013

Raudteealased elektroonikaseadmed. Veeremi liikumisandmete talletamise pardasüsteemid. Osa 1: Süsteemi spetsifikatsioon
Uusim versioon Kehtiv alates 09.12.2013