Tagasi

EVS-EN 1852-1:2018+A1:2022

Maa-alused isevoolsed plastist drenaaži- ja kanalisatsioonitorustikud. Polüpropüleen (PP). Osa 1: Torude, liitmike ja torustiku spetsifikatsioonid

Üldinfo
Kehtiv alates 17.10.2022
Alusdokumendid
EN 1852-1:2018+A1:2022
Direktiivid või määrused
puuduvad

Standardi ajalugu

Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
17.10.2022
Põhitekst + muudatus
16.01.2018
Põhitekst
Standardi EN 1852 see osa täpsustab nõuded sileda sise- ja välispinnaga, läbi kogu toruseina ühtse koostisega segust ekstrueeritud tahke seinaga torudele, liitmikele ja plastifitseerimata polüpropüleenist (PP) torustikele, mis on ette nähtud kasutamiseks
— isevoolsetes maa-alustes drenaaži- ja kanalisatsioonitorustikes väljaspool hoone struktuuri (rakendusala kood „U“) ning
— isevoolsetes maa-alustes drenaaži- ja kanalisatsioonitorustikes nii hoone struktuuri sees (rakendusala kood „D“) kui ka väljaspool hoone struktuuri.
See kajastub toodete märgistustes „U“ ja „UD“.
See standard hõlmab PP-materjale ilma mineraalsete modifikaatoriteta.
Samuti täpsustab see katse parameetreid selles standardis osutatud katsemeetoditele.
MÄRKUS 1 Läbi toruseina erineva koostisega mitmekihilisi jäiga seinaga ja vahtplastist torusid on käsitletud standardis EN 13476-2 [1] (vt ka CEN ISO/TR 27165 [2]).
See standard hõlmab mitut nimiläbimõõtu ja erinevaid torude seeriaid ning annab soovitusi värvuste kohta.
MÄRKUS 2 Ostja või spetsifikaatori ülesanne on teha nendest aspektidest sobiv valik, võttes arvesse nende konkreetseid nõudeid ja kõiki asjakohaseid riiklikke eeskirju ja paigaldustavasid või juhendeid.
Koos tehnilise spetsifikatsiooniga CEN/TS 1852-2 on see kohaldatav PP-torudele ja -liitmikele, nende ühendustele ning muude plast- ja mitteplastmaterjalide komponentidega ühendustele, mis on ette nähtud kasutamiseks isevoolsetes maa-alustes drenaaži- ja kanalisatsioonitorustikes.
Liitmikke saab toota survevalu abil või valmistada torudest ja/või valatud toodetest.
MÄRKUS 3 Torud, liitmikud ja muud komponendid, mis vastavad mistahes lisas C loetletud plasttoodete standardile, võivad olla kasutatavad sellele standardile vastavate torude ja liitmikega tingimusel, et nad vastavad peatükis 6 esitatud liidete mõõtmete nõuetele ja tabeli 14 nõuetele.
*
*
*
PDF
26,84 € koos KM-ga
Paber
26,84 € koos KM-ga
Standardi monitooring

Teised on ostnud veel

Põhitekst + muudatus

EVS-EN 1401-1:2019+A1:2023

Maa-alused isevoolsed drenaaži ja kanalisatsiooni plasttorustikud. Plastifitseerimata polüvinüülkloriid (PVC-U). Osa 1: Torude, liitmike ja torustike spetsifikatsioonid
Uusim versioon Kehtiv alates 15.05.2023
Põhitekst

EVS 848:2021

Väliskanalisatsioonivõrk
Uusim versioon Kehtiv alates 01.06.2021
Põhitekst

EVS 921:2022

Veevarustuse välisvõrk
Uusim versioon Kehtiv alates 01.04.2022
Põhitekst

EVS-EN 13285:2018

Sidumata segud. Spetsifikatsioonid
Uusim versioon Kehtiv alates 04.07.2018