Tagasi

EVS-EN 1996-1-1:2005+A1:2012

Eurokoodeks 6: Kivikonstruktsioonide projekteerimine. Osa 1-1: Üldreeglid sarrustatud ja sarrustamata kivikonstruktsioonide projekteerimiseks

Üldinfo
Kehtiv alates 05.12.2012
Alusdokumendid
EN 1996-1-1:2005+A1:2012
Direktiivid või määrused
puuduvad
Standardi ajalugu
Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
Põhitekst
prEN 1996-1-1:2019
07.10.2013
Põhitekst + rahvuslik lisa
07.10.2013
Rahvuslik lisa
05.12.2012
Põhitekst + muudatus
04.09.2009
Parandus
Põhitekst + rahvuslik lisa
Rahvuslik lisa
Eurokoodeks 6 käsitlusala (1)P Eurokoodeks 6 rakendatakse armeerimata, armeeritud, eelpingestatud ja betoonkarkassiga (diafragmadega) müüritisega hoonete ja rajatiste projekteerimisel. (2)P Eurokoodeks 6 käsitleb ainult konstruktsioonide tugevuse, kasutuse ja kestvuse probleeme. Muid, näiteks soojus- ja heliisolatsiooniprobleeme, ei vaadelda. (3)P Konstruktsiooni materjalide ja detailide kvaliteeti ning tööde tegemise tehnoloogiat tuleb arvesse võtta projekteerimisnormides. Üldised juhised, mis puudutavad tööde tegemist ja töövõtteid, peavad puudutama võimalikult vähe nõudeid, mida võidakse hiljem muuta eri tüüpi konstruktsioonide, rajatiste ja ehitusmeetodite puhul. (4)P Eurokoodeks 6 ei käsitle seismilise projekteerimisega seotud erinõudeid. Vastavate nõuete käsitlemine antakse Eurokoodeks 8-s koos täiendustega, mis on kooskõlas Eurokoodeks 6-ga. (5)P Koormuste arvväärtusi ehitiste ja rajatiste projekteerimiseks standardis Eurokoodeks 6 ei anta. Juhised nimetatud arvväärtuste määramiseks on toodud standardis Eurokoodeks 1. Eurokoodeks 6 osa 1-1 käsitlusala: (1)P Eurokoodeks 6 osas 1-1 antakse hoonete ja rajatiste armeerimata, armeeritud, pingestatud ja liitmüüritise projekteerimise põhialused, kusjuures armeerimine lisatakse müüritise elastsuse ja tugevuse suurendamiseks ning ekspluatatsiooniomaduste parandamiseks. Antakse eelpingestatud ja raudbetooniga jäigastatud müüritise projekteerimise põhimõtted (ilma rakendusjuhisteta). Ei vaadelda müüritist plaanilise mõõtmega vähem kui 0,04 m2. (2) Nende konstruktsioonide puhul, mille projekteerimine ei mahu täielikult käesoleva standardi raamidesse, samuti olemasolevate ja uute materjalide uue kasutusviisi puhul või normaalsetest suuremate koormuste korral kasutatakse projekteerimisel samu eeskirju ja rakendusjuhiseid nagu käesolevas standardis, kuid vastavate täiendustega. (3) Osa 1-1 annab detailsed juhised tavaliste ehitiste jaoks. Keerukatel juhtudel võib toodud juhiste kasutamine olla piiratud. Piirangud ja rakendusvõimalused antakse tekstis, kui see on vajalik.(4)P Osa 1-1 jaguneb järgmisteks peatükkideks: — 1. Sissejuhatus; — 2. Arvutusalused; — 3. Materjalid; — 4. Kestvus; — 5. Müüritise projekteerimine (arvutamine); — 6. Tugevuse piirolukord; — 7. Ekspluatatsiooni piirolukord; — 8. Konstrueerimine; — 9. Tööde teostamine; (5)P Eurokoodeks 6 osa 1-1 ei hõlma: — tulepüsivust (seda käsitleb standard EN 1996-1-2); — eri tüüpi ehitiste eriaspekte (nt kõrgehitiste dünaamikat); — spetsiaalrajatiste (nt kivisillad, tammid, korstnad või vedelike säilitamise konstruktsioonid) eriprobleeme; — erikonstruktsioonide (nt kaared ja võlvid) probleeme; — müüritisi kipsmördiga (tsemendiga või ilma); — müüritist, mis pole laotud seotud ridadena (maakivimüüritis); — müüritist, mis pole armeeritud terasarmatuuriga. ˜kustutatud tekst™
*
*
*
PDF
28,34 € koos KM-ga
Paber
28,34 € koos KM-ga
Hind: 2,40 € koos KM-ga
Standardi monitooring
Teised on ostnud veel
Põhitekst + parandus

EVS-EN 1993-1-8:2005

Eurokoodeks 3: Teraskonstruktsioonide projekteerimine. Osa 1-8: Liidete projekteerimine
Kehtiv alates 01.06.2009
Põhitekst

EVS-EN 1996-3:2006

Eurokoodeks 6: Kivikonstruktsioonide projekteerimine. Osa 3: Lihtsustatud arvutus­meetodid sarrustamata kivikonstruktsioonide projekteerimiseks
Kehtiv alates 08.03.2006
Muudatus

EVS-EN 1998-1:2005/A1:2013

Eurokoodeks 8: Maavärinat taluvate konstruktsioonide projekteerimine. Osa 1: Üldreeglid, maavärinakoormused ja reeglid hoonete projekteerimiseks
Uusim versioon Kehtiv alates 05.03.2013
Muudatus

EVS-EN 1998-2:2006/A1:2009

Eurokoodeks 8: Maavärinat taluvate konstruktsioonide projekteerimine. Osa 2: Sillad
Uusim versioon Kehtiv alates 07.05.2009