Tagasi

EVS-EN 378-1:2016

Külmutussüsteemid ja soojuspumbad. Ohutus- ja keskkonnanõuded. Osa 1: Põhinõuded, määratlused, klassifikatsioon ja valikukriteeriumid

Üldinfo
Kehtetu alates 01.02.2021
Alusdokumendid
EN 378-1:2016
Direktiivid või määrused
puuduvad

Standardi ajalugu

Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
01.02.2021
Põhitekst + muudatus
03.01.2017
Põhitekst
05.06.2012
Põhitekst + muudatus
EVS-EN 378-1:2008+A2:2012
See Euroopa standard määrab inimeste ja varaga seotud ohutusnõuded, annab juhised keskkonnakaitseks ja kehtestab jahutussüsteemide toimimise, hooldamise ja parandamise ning külmaainete taaskasutamise korra.
Selles Euroopa standardis kasutatud mõiste „külmutussüsteem“ hõlmab ka soojuspumpasid.
See standardi EN 378 osa sätestab külmutussüsteemide klassifikatsiooni ning valikukriteeriumid. Neid klassifikatsioone ja valikukriteeriume kasutatakse osades 2, 3 ja 4.
Seda standardit kohaldatakse:
a)  igas suuruses statsionaarsetele või mobiilsetele külmutussüsteemidele, v.a sõidukite kliimaseadmetele, mida käsitletakse konkreetse tootestandardiga, nt ISO 13043;
b)  sekundaarsetele jahutus- või küttesüsteemidele;
c)  külmutussüsteemide asukohale;
d)  pärast käesoleva standardi vastuvõtmist asendatud osadele ja lisatud detailidele, kui need ei ole funktsiooni ja võimsuse poolest identsed;
Süsteeme, kus kasutatakse külmaineid, mida pole lisatud antud Euroopa standardi lisa E loetellu, selles standardis ei käsitleta.
Lisa C täpsustab, kuidas määrata kindlaks ruumis lubatud külmaaine kogus, mille ületamisel on ohu vähendamiseks nõutavad täiendavad kaitsemeetmed.
Lisas E on täpsustatud kriteeriumid erinevate külmutus- ja kliimaseadmetes kasutatavate külmaainete ohutus- ja keskkonnanõuetele.
See standard ei ole rakendatav külmutussüsteemidele ja soojuspumpadele, mis on toodetud enne selle avaldamist Euroopa standardina, välja arvatud süsteemi lisadele ja modifikatsioonidele, mis rakendati avaldamisjärgselt.
See standard on kohaldatav uutele külmutussüsteemidele, olemasolevate süsteemide modifikatsioonidele ja laiendustele ning olemasolevatele statsionaarsetele süsteemidele, mida paigutatakse ümber ja kasutatakse teises kohas.
See standard rakendub ka juhul, kui süsteemis vahetatakse külmaaine tüüpi; sel juhul tuleb hinnata ka vastavust standardi osadele 1–4.
Külmutussüsteemide tootepere ohutuse standardid on ülimuslikud sama teemat käsitlevate turuüleste ja üldstandardite suhtes.
*
*
*
PDF
27,60 € koos KM-ga
Paber
27,60 € koos KM-ga
Sirvi standardit: 2,40 € koos KM-ga
Standardi monitooring

Teised on ostnud veel

Põhitekst

EVS-EN 378-2:2016

Külmutussüsteemid ja soojuspumbad. Ohutus- ja keskkonnanõuded. Osa 2: Kavandamine, valmistamine, katsetamine, märgistamine ja dokumentatsioon
Uusim versioon Kehtiv alates 03.01.2017
Põhitekst

EVS-EN 378-3:2016

Külmutussüsteemid ja soojuspumbad. Ohutus- ja keskkonnanõuded. Osa 3: Paigalduskoht ja isikukaitsevahendid
Kehtetu alates 01.02.2021
Põhitekst

EVS-EN 378-4:2016

Külmutussüsteemid ja soojuspumbad. Ohutus- ja keskkonnanõuded. Osa 4: Talitlus, korrashoid, remont ja utiliseerimine
Kehtetu alates 01.10.2019
Põhitekst + muudatus

EVS-EN 378-4:2016+A1:2019

Külmutussüsteemid ja soojuspumbad. Ohutus- ja keskkonnanõuded. Osa 4: Talitlus, korrashoid, remont ja utiliseerimine
Uusim versioon Kehtiv alates 01.10.2019