Tagasi

EVS-EN 50522:2022

Üle 1 kV nimivahelduvpingega tugevvoolupaigaldiste maandamine

Üldinfo
Kehtiv alates 01.04.2022
Alusdokumendid
EN 50522:2022
Direktiivid või määrused
puuduvad

Standardi ajalugu

Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
01.04.2022
Põhitekst
05.01.2011
Põhitekst
Selles dokumendis määratakse võrkudes nimivahelduvpingega üle 1 kV ja nimisagedusega kuni 60 Hz paiknevate elektripaigaldiste maandussüsteemide projekteerimise ja ehitamise nõuded, et tagada ettenähtud kasutamise ohutus ja nõuetekohane toimivus.
MÄRKUS  Selle dokumendi tehnilisi ja protseduurilisi põhimõtteid saab rakendada, kui kolmandate poolte paigaldisi ja rajatisi kavandatakse ja/või ehitatakse kõrgepinge tugevvoolupaigaldiste lähedusse.
Selles dokumendis mõistetakse tugevvoolupaigaldiste all järgmisi paigaldisi:
a)  alajaamad, sealhulgas elektriraudtee toitealajaamad;
b)  elektripaigaldised postidel, mastidel ja tornides;
  väljaspool suletud elektrikäiduala paiknevad jaotlad ja/või trafod;
c)  ühessamas paigas asuv(ad) üks (või mitu) elektrijaamaplokk(i);
  tugevvoolupaigaldis sisaldab generaatoreid ja trafosid koos kõigi selle juurde kuuluvate jaotlate ja kõigi abivooluahelatega; eri paikades asuvate elektrijaamaplokkide vahelised ühendused siia hulka ei kuulu;
d)  tehaste, tootmisettevõtete või muude tööstuslike, põllumajanduslike, kaubanduslike või avalike asutuste elektrivõrgud;
e)  tugevvoolupaigaldised avamererajatistel elektrienergia tootmiseks, ülekandeks, jaotamiseks ja/või salvestamiseks;
f)  õhuliinide ja maa-aluste liinide vahelised siirdemastid.
Tugevvoolupaigaldisse kuuluvad muu hulgas järgmised seadmed:
—  pöörlevad elektrimasinad;
—  jaotlad;
—  trafod ja reaktorid;
—  muundurid;
—  kaablid;
—  juhistikud;
—  akupatareid;
—  kondensaatorid;
—  maandussüsteemid;
—  suletud elektrikäiduala koostisse kuuluvad hooned ja tarad;
—  juurdekuuluvad kaitse-, juhtimis- ja abisüsteemid;
—  suured õhksüdamikreaktorid.
MÄRKUS 2  Üldjuhul on seadmestandard selle dokumendi suhtes ülimuslik.
Seda dokumenti ei rakendata järgmiste tugevvoolupaigaldiste maandussüsteemide projekteerimisel ja ehitamisel:
—  eri paigaldiste vahelised õhuliinid ja maa-alused liinid;
—  elektriraudteed ja veerem;
—  kaevandusseadmed ja -paigaldised;
—  luminofoorlamppaigaldised;
—  standardile IEC 60092 (kõik osad) vastavad laevade elektripaigaldised ja standardile IEC 61892 (kõik osad) vastavad mandrilavapaigaldised, mida kasutatakse avamere naftatööstuses puurimiseks, töötlemiseks ja ladustamiseks;
—  elektrostaatilised seadmed (nt elektrifiltrid, elektrostaatilised värvipihustid);
—  katsetamispaigad;
—  meditsiiniseadmed, nt meditsiinilised röntgenseadmed.
MÄRKUS 3  Standardisari EN 50341 „Elektriõhuliinid vahelduvpingega üle 1 kV“ määratleb õhuliinide maandussüsteemide konstruktsiooni ja ehitamise nõuded.
MÄRKUS 4  Selle dokumendi käsitlusala ei sisalda nõudeid pingealuste tööde sooritamise kohta tugevvoolupaigaldistes.
MÄRKUS 5  Selle dokumendi käsitlusala käsitleb kõrgepingepaigaldiste ohutusnõudeid ja nende mõju madalpingepaigaldistele. Kuni 1 kV elektripaigaldisele kehtib harmoneerimisdokumendi HD 60364 sari.
*
*
*
PDF
27,60 € koos KM-ga
PDF redline
35,88 € koos KM-ga
Paber
27,60 € koos KM-ga
Sirvi standardit 24 tunni jooksul: 2,40 € koos KM-ga
Standardi monitooring

Teised on ostnud veel

Põhitekst

EVS-EN IEC 61936-1:2021

Tugevvoolupaigaldised nimivahelduvpingega üle 1 kV ja alalispingega üle 1,5 kV. Osa 1: Vahelduvpinge
Uusim versioon Kehtiv alates 15.11.2021
Põhitekst + parandus

EVS-HD 60364-5-53:2022

Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-53: Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Lülitus- ja juhtimisaparatuur
Uusim versioon Kehtiv alates 03.10.2022
Põhitekst

EVS-HD 60364-7-704:2018

Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 7-704: Nõuded eripaigaldistele ja -paikadele. Ehituspaikade paigaldised
Uusim versioon Kehtiv alates 04.06.2018
Põhitekst + muudatus

EVS-HD 60364-7-718:2013+A11+A12

Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 7-718: Nõuded eripaigaldistele ja -paikadele. Avalikud asutused ja töökohad
Uusim versioon Kehtiv alates 18.09.2017