Tagasi

EVS-EN IEC 61936-1:2021

Tugevvoolupaigaldised nimivahelduvpingega üle 1 kV ja alalispingega üle 1,5 kV. Osa 1: Vahelduvpinge

Üldinfo
Kehtiv alates 15.11.2021
Alusdokumendid
IEC 61936-1:2021; EN IEC 61936-1:2021
Direktiivid või määrused
puuduvad
Standardi ajalugu
Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
15.11.2021
Põhitekst
09.12.2014
Muudatus
09.12.2014
Põhitekst + muudatus
05.03.2013
Parandus
05.04.2011
Parandus
05.01.2011
Põhitekst + parandus

See standardisarja IEC 61936 osa esitab üle 1 kV nimivahelduvpingega ja kuni 60 Hz nimisagedusega võrkude tugevvoolupaigaldiste projekteerimise ja ehitamise üldnõuded, tagamaks nende kasutamise ettenähtud ohutus ja nõuetekohane toimivus. Selles standardis mõistetakse tugevvoolupaigaldisi alljärgnevalt: a) alajaamad, sealhulgas elektriraudtee toitealajaamad; b) elektripaigaldised postidel, mastidel ja tornides, väljaspool suletud elektrikäiduala paiknevad jaotlad ja/või trafod; c) ühessamas paigas asuv(ad) üks (või mitu) elektrijaamaplokki, paigaldis sisaldab generaatoreid ja trafosid koos kõigi nende juurde kuuluvate jaotlate ja abivooluahelatega. Eri paikades asuvate elektrijaamaplokkide vahelised ühendused siia hulka ei kuulu; d) tehaste, tootmisettevõtete või muude tööstuslike, põllumajanduslike, kaubanduslike või avalike asutuste elektrivõrgud; e) rannikumere platvormide elektripaigaldised elektrienergia tootmiseks, ülekandmiseks, jaotamiseks ja/või salvestamiseks. f) lõpu-/üleminekumastid (õhuliinide ja maa-aluste liinide vahel). Tugevvoolupaigaldisse kuuluvad muude kõrval järgmised seadmed ja seadmekompleksid: — pöörlevad elektrimasinad; — lülitus- ja juhtimisseadmed; — trafod ja reaktorid; — muundurid; — kaablid; — juhistikud; — akupatareid; — kondensaatorid; — maanduspaigaldised; — suletud elektrikäiduala koostisse kuuluvad hooned ja tarad; — liidetud kaitse-, juhtimise- ja abisüsteemid; — suuremõõtmeline õhksüdamikreaktor. MÄRKUS 1 Üldjuhul on seadmestandard selle standardi suhtes ülimuslik. Seda standardit ei rakendata järgmiste paigaldiste ja rajatiste projekteerimisel ja ehitamisel: — eri paigaldiste vahelised õhu- ja maa-alused liinid; — elektriraudteed ja veerem; — kaevandusseadmed ja -paigaldised; — luminofoorlamppaigaldised; — paigaldised laevadel standardisarja IEC 60092 (kõik osad) kohaselt ja rannikumere paigaldised standardisarja IEC 61892 (kõik osad) kohaselt, mida kasutatakse rannikumere naftatööstuses puurimiseks, töötlemiseks ja ladustamiseks; — elektrostaatilised seadmed (nt elektrostaatilised sadestid, värvipihustid); — katsetamispaigad; — meditsiiniseadmed, nt meditsiinilised röntgenseadmed. Standardit ei rakendata tehasetootelistele tüübikatsetatud jaotusseadmetele ja tehasetootelistele kõrgepinge/madalpinge-alajaamadele, mille kohta on olemas eraldi IEC standardid. MÄRKUS 2 Standardit ei rakendata pingealustele töödele esitatud nõuetele elektripaigaldistes. MÄRKUS 3 See standard käsitab kõrgepingepaigaldiste ohutusnõudeid ja kõrgpingepaigaldiste mõju madalpingepaigaldistele. Kuni 1 kV elektripaigaldiste kohta rakendub standardisari IEC 60364 (kõik osad).

*
*
*
PDF
30,04 € koos KM-ga
PDF redline
36,04 € koos KM-ga
Paber
30,04 € koos KM-ga
Hind: 2,40 € koos KM-ga
Standardi monitooring
Teised on ostnud veel
Põhitekst

EVS-EN IEC 61215-2:2021

Terrestrial photovoltaic (PV) modules - Design qualification and type approval - Part 2: Test procedures
Uusim versioon Kehtiv alates 15.04.2021
Põhitekst

EVS-EN IEC 61215-1:2021

Terrestrial photovoltaic (PV) modules - Design qualification and type approval - Part 1: Test requirements
Uusim versioon Kehtiv alates 15.04.2021
Põhitekst

EVS-EN IEC 61215-1-1:2021

Terrestrial photovoltaic (PV) modules - Design qualification and type approval - Part 1-1: Special requirements for testing of crystalline silicon photovoltaic (PV) modules
Uusim versioon Kehtiv alates 15.04.2021
Põhitekst + muudatus

EVS-HD 60364-7-706:2007+A1:2020

Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 7-706: Nõuded eripaigaldistele ja -paikadele. Ahtad juhtivad paigad
Uusim versioon Kehtiv alates 15.10.2021