Tagasi

EVS-EN 61936-1:2010

Tugevvoolupaigaldised nimivahelduvpingega üle 1 kV. Osa 1: Üldnõuded

Üldinfo
Kehtetu alates 15.11.2021
Alusdokumendid
IEC 61936-1:2010; IEC 61936-1/Cor 1:2011; EN 61936-1:2010; EN 61936-1:2010/AC:2011; EN 61936-1:2010/AC:2012; EN 61936-1:2010/AC:2013
Direktiivid või määrused
puuduvad
Standardi ajalugu
Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
15.11.2021
Põhitekst
09.12.2014
Muudatus
05.03.2013
Parandus
03.05.2012
Parandus
EVS-EN 61936-1:2010/AC:2012
05.04.2011
Parandus
05.01.2011
Põhitekst + parandus
Põhitekst
EVS-HD 637 S1:2002
See standardisarja IEC 61936 osa esitab üle 1 kV nimivahelduvpingega ja kuni 60 Hz nimisagedusega võrkude elektripaigaldiste projekteerimise ja ehitamise üldnõuded, tagamaks nende kasutamise ettenähtud ohutus ja nõuetekohane toimivus. Selles standardis mõistetakse tugevvoolu-elektripaigaldisi alljärgnevalt: a) alajaamad, sealhulgas elektriraudtee toitealajaamad; b) elektripaigaldised postidel, mastidel ja tornides; väljaspool suletud elektrikäiduala paiknevad jaotlad ja/või trafod; c) ühessamas paigas asuv(ad) üks (või mitu) elektrijaamaplokki; paigaldis sisaldab generaatoreid ja trafosid koos kõigi nende juurde kuuluvate jaotlate ja abivooluahelatega. Eri paikades asuvate elektrijaamaplokkide vahelised ühendused siia hulka ei kuulu; d) tehaste, tootmisettevõtete või muude tööstuslike, põllumajanduslike, kaubanduslike või avalike asutuste elektrivõrgud. Tugevvooluelektripaigaldisse kuuluvad muude kõrval järgmised seadmed ja seadmekompleksid: — pöörlevad elektrimasinad; — lülitus- ja juhtimisseadmed; — trafod ja reaktorid; — muundurid; — kaablid; — juhistikud; — akupatareid; — kondensaatorid; — maanduspaigaldised; — suletud elektrikäiduala koostisse kuuluvad hooned ja tarad; — liidetud kaitse-, juhtimise- ja abisüsteemid; — suuremõõtmeline õhksüdamikreaktor. MÄRKUS Üldjuhul on seadmestandard selle standardi suhtes ülimuslik. Seda standardit ei rakendata järgmiste paigaldiste ja rajatiste projekteerimisel ja ehitamisel: — eri paigaldiste vahelised õhu- ja maa-alused liinid; — elektriraudteed; — kaevandusseadmed ja -paigaldised; — luminofoorlamppaigaldised; — laevade elektripaigaldised ja merepaigaldised; — elektrostaatilised seadmed (nt elektrifiltrid, elektrostaatilised värvipihustid); — katsetamispaigad; — meditsiiniseadmed, nt meditsiinilised röntgenseadmed. Standardit ei rakendata tehasetootelistele tüübikatsetatud alajaamadele, mille kohta on olemas eraldi IEC stan-dardid. Standardit ei rakendata pingealustele töödele esitatud nõuetele elektripaigaldistes. Kui ei ole määratletud teisiti, rakendub madalpingepaigaldiste kohta standardisari IEC 60364.
*
*
*
PDF
30,04 € koos KM-ga
Paber
30,04 € koos KM-ga
Sirvi standardit: 2,40 € koos KM-ga
Standardi monitooring
Teised on ostnud veel
Põhitekst

EVS-EN 50522:2010

Üle 1 kV nimivahelduvpingega tugevvoolupaigaldiste maandamine
Kehtetu alates 01.04.2022
Põhitekst

EVS-HD 60364-4-43:2010

Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-43: Kaitseviisid. Liigvoolukaitse
Uusim versioon Kehtiv alates 07.06.2010
Põhitekst

EVS-HD 60364-1:2008

Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 1: Põhialused, üldiseloomustus, määratlused
Kehtiv alates 07.11.2008
Põhitekst

EVS-HD 60364-5-54:2011

Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-54: Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Maandamine ja kaitsejuhid
Kehtiv alates 03.08.2011