Skip to main content
Tagasi

EVS-EN 61936-1:2010

Tugevvoolupaigaldised nimivahelduvpingega üle 1 kV. Osa 1: Üldnõuded

Üldinfo

Kehtetu alates 15.11.2021
Alusdokumendid
IEC 61936-1:2010; IEC 61936-1/Cor 1:2011; EN 61936-1:2010; EN 61936-1:2010/AC:2011; EN 61936-1:2010/AC:2012; EN 61936-1:2010/AC:2013
Direktiivid või määrused
puuduvad

Standardi ajalugu

Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
15.11.2021
Põhitekst
09.12.2014
Muudatus
05.03.2013
Parandus
03.05.2012
Parandus
EVS-EN 61936-1:2010/AC:2012
05.04.2011
Parandus
05.01.2011
Põhitekst + parandus
Põhitekst
EVS-HD 637 S1:2002
See standardisarja IEC 61936 osa esitab üle 1 kV nimivahelduvpingega ja kuni 60 Hz nimisagedusega võrkude elektripaigaldiste projekteerimise ja ehitamise üldnõuded, tagamaks nende kasutamise ettenähtud ohutus ja nõuetekohane toimivus.
Selles standardis mõistetakse tugevvoolu-elektripaigaldisi alljärgnevalt:
a) alajaamad, sealhulgas elektriraudtee toitealajaamad;
b) elektripaigaldised postidel, mastidel ja tornides;
väljaspool suletud elektrikäiduala paiknevad jaotlad ja/või trafod;
c) ühessamas paigas asuv(ad) üks (või mitu) elektrijaamaplokki;
paigaldis sisaldab generaatoreid ja trafosid koos kõigi nende juurde kuuluvate jaotlate ja abivooluahelatega. Eri paikades asuvate elektrijaamaplokkide vahelised ühendused siia hulka ei kuulu;
d) tehaste, tootmisettevõtete või muude tööstuslike, põllumajanduslike, kaubanduslike või avalike asutuste elektrivõrgud.
Tugevvooluelektripaigaldisse kuuluvad muude kõrval järgmised seadmed ja seadmekompleksid:
— pöörlevad elektrimasinad;
— lülitus- ja juhtimisseadmed;
— trafod ja reaktorid;
— muundurid;
— kaablid;
— juhistikud;
— akupatareid;
— kondensaatorid;
— maanduspaigaldised;
— suletud elektrikäiduala koostisse kuuluvad hooned ja tarad;
— liidetud kaitse-, juhtimise- ja abisüsteemid;
— suuremõõtmeline õhksüdamikreaktor.
MÄRKUS Üldjuhul on seadmestandard selle standardi suhtes ülimuslik.
Seda standardit ei rakendata järgmiste paigaldiste ja rajatiste projekteerimisel ja ehitamisel:
— eri paigaldiste vahelised õhu- ja maa-alused liinid;
— elektriraudteed;
— kaevandusseadmed ja -paigaldised;
— luminofoorlamppaigaldised;
— laevade elektripaigaldised ja merepaigaldised;
— elektrostaatilised seadmed (nt elektrifiltrid, elektrostaatilised värvipihustid);
— katsetamispaigad;
— meditsiiniseadmed, nt meditsiinilised röntgenseadmed.
Standardit ei rakendata tehasetootelistele tüübikatsetatud alajaamadele, mille kohta on olemas eraldi IEC stan-dardid.
Standardit ei rakendata pingealustele töödele esitatud nõuetele elektripaigaldistes.
Kui ei ole määratletud teisiti, rakendub madalpingepaigaldiste kohta standardisari IEC 60364.

Nõutud väljad on tähistatud *

*
*
*
PDF
39,04 € koos KM-ga
Paber
39,04 € koos KM-ga
Sirvi standardit alates 2,44 € koos KM-ga
Standardi monitooring

Teised on ostnud veel

Põhitekst

EVS-EN 50522:2010

Üle 1 kV nimivahelduvpingega tugevvoolupaigaldiste maandamine
Kehtetu alates 01.04.2022
Põhitekst

EVS-HD 60364-4-43:2010

Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-43: Kaitseviisid. Liigvoolukaitse
Kehtetu alates 15.09.2023
Põhitekst

EVS-HD 60364-1:2008

Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 1: Põhialused, üldiseloomustus, määratlused
Kehtiv alates 07.11.2008
Põhitekst

EVS-HD 60364-5-54:2011

Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-54: Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Maandamine ja kaitsejuhid
Kehtiv alates 03.08.2011